Vuković: Vlada mora voditi računa o svim zaposlenima u javnom sektoru

Vlada Crne Gore mora voditi računa o svim zaposlenima u javnom sektoru, bez obzira na to koja grana rada je u pitanju, kako bi svi zaposleni bili pravično i konkurentno plaćeni, i imali dobre uslove rada – princip jednake zarade za isti rad ili rad slične vrste, kazao je Novica Vuković, ministar finansija, na sastanku sa Dejanom Đukićem, predsjednikom Sindikata sudstva Crne Gore, i Duškom Zarubicom, generalnim sekretarom Saveza sindikata Crne Gore.

– Stoga, rješavanju ovog problema će se pristupiti sistemski kroz novi Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru – kazao je Vuković.

Sindikat sudstva, kao reprezentativni zastupnik državnih službenika u sudovima, u prethodnom periodu nije bio uključen u pregovore u vezi Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za ovu oblast, te posljedično nije ni bilo moguće utvrditi koeficijente za pomenutu kategoriju zaposlenih, kazao je Đukić.

– Državnim službenicima koji su zaposleni u sudovima ne smiju se uskratiti prava koja su im garantovana Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, te da se anomalije, poput onih koje se odnose na koeficijente samostalnih referenata u sudovima, koji su nepravedno izostavljeni, moraju u što kraćem roku ispraviti – poručio je Đukić.

Zarubica je istakao da su ispred Saveza sindikata Crne Gore više puta u prethodnom periodu ukazivali tadašnjem ministru finansija da su pojedine odredbe GKU koje se odnose na prava zaposlenih na sindikalno organizovanje, rad, sufinansiranje rada sindikata, dijelom uvećanje zarada i rješavanje stambenog pitanja zaposlenih, diskriminatorske i da ugrožavaju ravnopravnost službenika, te je s tim u vezi podnijet predlog Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Granskog kolektivnog ugovora.

Sagovornici su se saglasili da se ne može pristupiti izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora do Odluke Ustavnog suda o ocjeni saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, ali da će se u međuvremenu sa svim zainteresovanim partnerima, i kroz socijalni dijalog, raditi na novom Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Izvor: dan.co.me

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *