MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Naziv dokumenta Format dokumenta
MOR br.2
Konvencije o nezaposlenosti iz 1919
MOR br.3
Konvencije o zaštiti materinstva iz 1919
MOR br.8
Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma
MOR br.9
Konvencija o nemještenju mornara
MOR br.11
Konvencija o pravu na udruživanje (u poljoprivredi) iz 1921
MOR br.12
Konvencija o kompezaciji radnika u poljoprivredi iz 1921
MOR br.13
Konvencija o upotrebi olovnog bjelila (u bojadisanju) iz 1921
MOR br.14
Konvencija o nedjeljnom odmoru (industrija) iz 1921
MOR br.16
Konvencija o obaveznom ljekarskom pregledu mladih lica zaposlenih na brodovima, iz 1921
MOR br.17
Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu iz 1925
MOR br.18
Konvencija o obeštećenju zbog oboljenja od profesionalnih bolesti iz 1925
MOR br.19
Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu obeštećenja nesrećnih slučajeva pri radu, 1925
MOR br.22
Konvencija o najmu mornara iz 1926
MOR br.23
Konvencija o repartiranju mornara iz 1926
MOR br.24
Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industriskih radnika iz 1927
MOR br.25
Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti (poljoprivreda) iz 1927
MOR br.27
Konvencije o obilježavanju tereta (paketi koji se transportuju brodovima) iz 1929
MOR br.29
Konvencija o prinudnom radu
MOR br.32
Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana), 1932
MOR br.45
Konvencija o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima uglja svih kategorija iz 1935
MOR br.48
Konvencija o očuvanju prava radnika – migranata iz osiguranja za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti, iz 1935
MOR br.53
Konvencija o najnižem nivou stručne osposobljenosti koja se zahtijeva za zapovjednike trgovačke mornarice, 1936
MOR br.56
Konvencija o bolesničkom osiguranju pomoraca iz 1936
MOR br.69
Konvencija o diplomama o stručnoj sposobnosti brodskih kuvara, iz 1946
MOR br.73
Konvencija o ljekarskim pregledima pomoraca, 1946
MOR br.74
Konvencija o sertifikatima o stručnoj osposobljenosti mornara, 1946
MOR br.81
Konvencija o inspekciji rada, 1947
MOR br.87
Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje, 1948
MOR br.88
Konvencija o službi za zapošljavanje, iz 1948
MOR br.89
Konvencija o noćnom radu žena zaposlenih u industriji (revidirana 1948)
MOR br.90
Konvencija o noćnom radu djece u industriji (revidirana 1948)
MOR br.91
Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana), 1949
MOR br.92
Konvencija o smještaju posade na brodu (revidirana 1949)
MOR br.97
Konvencija o migraciji u zapošljavanju (revidirana), 1949-Izostavila odredbe Dodatka III
MOR br.98
Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, 1949
MOR br.100
Konvencija o jednakim nadoknadama, 1951
MOR br.102
Konvencija o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja
MOR br.103
Konvencija o zaštiti materinstva, iz 1952
MOR br.105
Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957
MOR br.106
Konvencija o nedjeljnom odmoru (kancelarije i trgovine) iz 1956
MOR br.111
Konvencija o diskriminaciji u zaposlenju i zanimanju, 1958
MOR br.113
Konvencija o ljekarskom pregledu ribara, 1959
MOR br.114
Konvencija o ugovoru ribara, 1959
MOR br.119
Konvencija o zastiti masina, 1963
MOR br.121
Konvencija o naknadi za povredu na radu, 1964[Plan I izmijenjen 1980]
MOR br.122
Konvencija o politici zaposljavanja, 1964
MOR br.126
Konvencija o smjestaju posade na ribarskim brodovima, 1966
MOR br.129
Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi, iz 1969
MOR br.131
Konvencija o utvrđivanju minimalne nadnice, 1970
MOR br.132
Konvencija o placenom godisnjem odmoru (revidirana), 1970
MOR br.135
Konvencija o radnickim predstavnicima, 1971
MOR br.136
Konvencija o zastiti od opasnosti trovanja benzolom, 1971
MOR br.138
Konvencija o minimalnim godinama za zaposljavanje, 1973
MOR br.139
Konvencija o profesionalnom raku, 1974
MOR br.140
Konvencija o placenom odsustvu u svrhe obrazovanja, 1974
MOR br.142
Konvencija o razvoju kadrova, 1975
MOR br.143
Konvencija o radnicima migrantima (dopunske odredbe) iz 1975
MOR br.144
Konvencija o tripartitnim konsultacijama (medjunarodni radni standardi), 1976
MOR br.148
Konvencija o radnim uslovima (zagadjenje vazduha, buka i vibracije), 1977
MOR br.155
Konvencija o zastiti na radu, 1981
MOR br.156
Konvencija o radnicima sa porodicnim obavezama, 1981
MOR br.158
Konvencija o raskidu radnog odnosa, 1982
MOR br.159
Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju osoba sa invaliditetom, 1983
MOR br.161
Konvencija o sluzbama zdravstvene zastite na radu, 1985
MOR br.162
Konvencija o azbestu, 1986
MOR br.182
Konvencija o najgorim oblicima djecijeg rada, 1999
MOR br.183
Konvencija o zaštiti materinstva 2000. Konvencija o reviziji Konvencije o zaštiti materinstva (revidirane), 1952.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *