Prava i obaveze

Zaposleni-član sindikata učlanjuje se u sindikat (SSCG) dobrovoljno, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, nacionalnu pripadnost, zanimanje, struku i pol.

Član sindikata može biti svaki zaposleni koji prihvata program i statut svog sindikata i Saveza.

Opšta prava

 • pravo na zaštitu po osnovu kolektivnog ugovora;
 • pravo na zaštitu na radu i uslove rada;
 • pravo na pravnu zaštitu i pomoć pri ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;
 • pravo na sindikalno obrazovanje, osposobljavanje i informisanje;
 • pravo da bira i bude biran u skladu sa kriterijumima SSCG;
 • pravo da učestvuje u gradjenju i sprovodjenju sindikalne politike;

Posebna prva

 • pravo na posredovanje i pomoć prilikom otkaza;
 • pravo na materijalno-finansijsku pomoć;
 • pravo na stručnu pomoć i podršku u štrajku;
 • pravo na pomoć iz Fonda solidarnosti u skladu sa pravilima SSCG;
 • pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja preko CFSSI;
 • pravo na učešće prilikom dodjele stipendija učenicima i studentima;
 • pravo na preventivno liječenje i rehabilitaciju;
 • pravo na organizovanu i povoljnu nabavku osnovnih životnih namirnica i roba široke potrošnje;
 • pravo na učešće za dodjelu nagrada.

Obaveza člana sindikata

 • da poštuje statute, pravila, odluke sindikalnih organa i ostala sindikalna akta i djeluje u skladu sa njima;
 • da aktivno učestvuje u sindikalnim akcijama;
 • da redovno plaća sindikalnu članarinu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *