Pejović upoznao ministra Purišića sa radno-pravnim statusom vatrogasaca-spasilaca

Tokom razgovora predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore sa Ministrom rada i socijalnog staranja Kemalom Purišićem i direktorom Direktorata za rad Zoranom Ratkovićem, predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović upoznao je ministra Purišića sa radno-pravnim statusom vatrogasaca-spasilaca.

Pejović je istakao da su problemi kao što su neredovna isplata ličnih dohodaka, nedostatak lične i kolektivne zaštitne opreme, nedefinisan opis poslova i zadataka posebno izraženi u lokalnim samoupravama na sjeveru Crne Gore a da akt o procjeni rizika na radnom mjestu ne posjeduje niti jedna služba iako je to obaveza po Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu.

Pejović je upoznao ministra Purišića sa rješenjima u Zakon o zaštiti i spašavanju sa posebnim osvrtom na članove 46e i 46c istog zakona koji tretiraju trajanje službe i status vatrogasca-spasioca poslije izvršene provjere psihofizičke sposobnosti. Takođe, pripravnost koja je po prvi put prepoznata zakonom određena na 10%, što nominalno iznosi od 25-30 eura na mjesečnom nivou. Beneficirani radni staž odn. njegova neredovna i različita uplata je još jedan od problema. Iako je Zakonom o zaštiti i spašavanju, članom 11. propisano da su vatrogasci-spasioci lica koja obavljaju poslove zaštite i spašavanja u službi zaštite i preduzetnoj jedinici, zaposleni u preduzetnim jedinicama nemaju beneficirani radni staž i dodatak na otežane uslove rada iako pojedine posjeduju svu neophodnu stručnu dokumentaciju.Na sastanku je posebno bilo riječi o rešenjima koja su se našla u predlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO. Pejović je istakao problem statusa vatrogasaca-spasilaca koji su zasnovali radni odnos prije 2007. godine odn. usvajanja Zakona o zaštiti i spašavanju kao i onih koji su zasnovali radni odnos poslije 2007. godine a bili su stariji od 25 godina. Ovako zamišljenim zakonskim rešenjem direktno se zadire u životnu egzistenciju tih ljudi pa će kroz amandmansko djelovanje Sindikata uprave i pravosuđa na ponuđeni predlog zakona u cjelini pokušati da riješe taj problem.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *