USSCG i SSCG uputile urgenciju Ministarstvu rada i socijalnog staranja povodom utvrđivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO

Zbog velikog interesovanja naših članova i građana, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore zajedničkim dopisom su se obratili Ministarstvu rada i socijalnog staranja u kojem su tražili da utvrđivanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bude određeno za I kvartal 2019. godine. Tekst obraćanja prenosimo u nastavku:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

-n/r Ministra, Kemala Purišića

Poštovani gospodine Purišiću,

Savez sindikata Crne Gore i Unija slobodnih sindikata Crne Gore, kao socijalni partneri, su se sa posebnom pažnjom i odgovornošću angažovali i po našem mišljenju dali značajan doprinos na postizanju kompromisnih rješenja u izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naime, nakon sprovedene javne rasprave, razgovori sa Ministarstvom o tekstu Nacrta zakona završeni su u oktobru 2018. godine, uz obavezu još jednog sastanka prije razmatranja tog teksta na sjednici Socijalnog savjeta koja je trebalo biti održana u novembru. Kao što znate, sve je rađeno u veoma kratkim rokovima i to na vaše insistiranje jer je, kako smo više puta objavili crnogorskoj javnosti, Zakon trebalo da počne sa primjenom od 01. januara 2019. godine. Sada, i pored skoro stoprocentnog postignutog konsenzusa o tekstu Zakona, dolazimo u situaciju da, kao učesnici ovih razgovora, svi budemo kompromitovani zbog nepoštovanja javno izgovorene riječi i preuzete obaveze.

Gospodine Purišiću, na naše zvanično obraćanje odgovorili ste nam da će dinamika utvrđivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju biti određena Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, koji bi trebalo da se usvoji do kraja ovog mjeseca. Imajući navedeno u vidu, kao i ogroman značaj ovog zakona za zaposlene i penzionere od kojih se većina nalazi u veoma teškom ekonomsko-socijalnom položaju, ovim urgiramo da Programom rada Vlade za 2019. godinu utvrđivanje Predloga navedenog zakona bude određeno za I kvartal 2019. godine.

S poštovanjem,

Generalni sekretar SSCG,  Duško Zarubica

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *