MINISTARSTVO FINANSIJA I SINDIKAT PRAVOSUĐA POTPISALI PRVI GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR

Ugovor je u ime Ministarstva potpisao ministar Radoje Žugić, a u ime Sindikata Duško Zarubica.

Ugovorom se, kako je saopšteno, uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa državnih službenika i namještina, prava i obaveze poslodavaca prema zaposlenim, kao i međunarodna prava i obaveze ugovornih strana usklađena sa zakonima o državnim službenicima i namještenicaima, o zaradama državnih službenika i namještenika, o radu, i sa Opštim kolektivnim ugovorom.

“Potpisivanje ovog ugovora daje nam nadu da ćemo u budućnosti, kroz kvalitetan socijalni dijalog, dolaziti do najboljih mogućih rješenja za zaposlene i poslodavce, kao i da Sindikat radi u interesu zaposlenih, a ne da se bavi samim sobom, kao što je, nažalost, trenutna praksa jedne grupice u Savezu sindikata Crne Gore”, kazao je Zarubica.
Prema njegovim riječima, Ugovorom su uređena prava i obaveze iz radnog odnosa, posebno ona koja nijesu definisana po stojećom zakonskom regulativom.

Ugovorom su, kako je naveo, unaprijeđena i prava na godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, zaštita na radu, uvećanje zarada, naknada za bolovanje, uslovi za rad sindikata, mogućnost isplate zimnice i jubilarnih nagrada, naknade u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice i druga.

Žugić je kazao da je potpisivanje ugovora dokaz socijalnog dijaloga i posvećenosti, ne samo sindikata, već i vlade, i dokaz partnerstva. 

Kako je naveo, ugovor je dokaz da Vlada želi u maksimalnoj mogućoj mjeri da se brine o pravima zaposlenih.
“Nadam se da ćemo u budućem periodu, vođeni ovim primjerom, nastojati da unaprijedimo bitne pretpostavke za ostvarenje prava iz radnog odnosa, ne samo za ovaj, već i sa ostalim sindikatima”, poručio je Žugić.

Na pitanje koliko je državnih službenika obuhvaćeno ugovorom, Zarubica je kazao da će se ugovor odnositi na 18 hiljada zaposlenih u javnoj upravi i 11 hiljada zaposlenih u lokalnoj samoupravi.

“Ovo je granski ugovor se odnosi na najveći broj zaposlenih”, zaključio je Zarubica.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *