Održan sastanak predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore

Danas su predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore održali su sastanak sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore g-đom Vesnom Medenicom.

Ispred sindikata sastanku su prisustvovali: Nenad Rakočević-predsjednik SUiPCG, Predrag Spasojević-sekretar SUiPCG, Miloš Jovović-predsjednik Strukovnog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, Dejan Đukić-predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Osnovnom sudu u Podgorici i Saša Šimun-predsjednik Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Na navedenom sastanku razmatrana su sljedećaaktuelna pitanja:

– problem isplate mjesečnog stimulansa za zaposlene iz grupe poslova D;

– povećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova zaposlenih u grupi poslova D;

– iznalaženje načina  za utvrđivanje službeničkih i namješteničkih zvanja zaposlenih u sudovima;

– prevazilaženje problema u vezi sa uvećanjem zarade po osnovu dežurstva i pripravnosti u sudovima, do kojih problema je došlo ukidanjem Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova;

Pored ostalog, predstavnici sindikata su iskazali nezadovoljstvo prema Sekretarijatu Sudskog savjeta, kako zbog kašnjenja u isplaćivanju mjesečnog stimulansa, tako i zbog nerješavanja niza drugih pitanja zbog kojeg trpi sudska administracija. Takođe,  predstavnici sindikata su najavili da će u toku sljedeće sedmice usaglasiti tekst nacrta kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima i da će Sudskom savjetu podnijeti inicijativu za donošenje Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u sudovima. Na kraju, predstavnici sindikata su se zahvalili predsjednici Vrhovnog suda na do sada iskazanom razumijevanju i punom doprinosu održavanju kvalitetnog socijalnog dijaloga.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore G-đa Vesna Medenica je iz okvira svoje nadležnosti detaljno upoznala predstavnike sindikata sa dobijenim informacijama o trenutnim problemima obezbjeđenja sredstava za isplatu mjesečnog stimulansa, drugim informacijama vezanim za navedene teme sastanka, kao i informacijama koje se odnose na pitanje rješavanja stambenih potreba sudija i sudske administracije.

U toku naredne sedmice biće održani sastanci sa ministrom pravde, ministrom finansija i Sudskim savjetom, nakon kojih će članstvo biti informisano o konkretnim rezultatima preduzetih aktivnosti, kao i o daljim mjerama sindikata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *