Inicijalni zahtevi sindikata i rezultati nakon razgovora sa ministrom rada i socijalnog staranja na temu Zakona PIO

Nakon završenih pregovora na nivou Radne grupe koja je radila na izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, razgovori na temu ovog zakona nastavljeni su na insistiranje sindikata.

U nastavku su predstavljeni inicijalni zahtjevi sindikata, kao i rezultati razgovora sa ministrom rada i socijalnog staranja, o kojima će sindikati zauzeti konačan stav do kraja tekuće sedmice.

USSCG i SSCG zahtjevi

  • da 40 godina staža osiguranja OSTANE kao jedini uslov za odlazak u starosnu penziju, odnosno da se ne proširuje sa kumulativnim uslovom 65 godina
  • da se smanji starosna granica za odlazak u penziju na 65 godina života za žene i muškarce
  • da osnovicu za obračun penzije čini prosjek zarada, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih u 20 najpovoljnijih godina
  • da najniža penzijane može biti manja od 80% minimalne zarade u Crnoj Gori, odnosno da starosna penzija ostvarena na osnovu 40 godina staža osiguranjane može biti manja od 55% od prosječne zara

Rezultati razgovora sa ministrom rada i socijalnog staranja

  • da se uz uslov za starosnu penziju od 40 godina staža osiguranja, kumulativno, propiše 61 godina života;
  • da se iz obračunskog perioda izračuna visina penzije, do 2030. godine, isključe zarade, odnosno osnovica osiguranja iz ¼ perioda staža osiguranja koje su za osiguranika najnepovoljnije
  • da se starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju zaustavi na 66 godina života – za muškarca i 64 godine – za ženu, a uz to da se, u sledećih šest godina, starosna granica za prijevremenu penziju podigne na 63 godine života (po dva mjeseca svake sledeće kalendarske godine;
  • da se u Budžetu za 2019. godinu obezbijede sredstva za povećanje nominalnog iznosa najniže penzije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *