Preporuka Socijalnog savjeta Crne Gore u vezi sa Zakonom PIO

Zbog velikog interesovanja naših članova i građana, u nastavku objavljujemo jednoglasnu Preporuku Socijalnog savjeta u vezi sa Zakonom PIO, usvojenu na Trećoj redovnoj sjednici, održanoj iz dva dijela 24.04. i 17.05.2019. godine.

P R E P O R U K A

Socijalni savjet Crne Gore preporučuje Ministarstvu rada i socijalnog staranja da u skladu sa Programom rada Vlade za 2019. godinu u II kvartalu uputi Vladi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prije upućivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju tekst koji je rezultat kompromisa na nivou radne grupe nakon javne rasprave treba dostaviti Socijalnom savjetu na razmatranje i davanje mišljenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *