Osma redovna sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata zdravstva

Osma redovna sjednica Glavnog odbora Samostalnog sindikata zdravstva održana je 26.06.2019. god.

Sjednicom je predsjedavala dr Ljiljana Krivokapić, predsjednica sindikata. Sjednica je održana po prethodno usvojenom dnevnom redu, koji je glasio:

1. Verifikacija članova Glavnog odbora

2. Usvajanje zapisnika sa VII – e sjednice Glavnog odbora

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata zdravstva za prethodnu godinu;

4. Izvještaj o radu Glavnog odbora Samostalnog sindikata zdravstva za period jun 2017- jun 2019 godine, sa pregledom dnevnih redova;

5. Izbor zamjenika predsjednika i potpredsjednika Sindikata i izbor clanova Predsjednistva GO Samostalnog sindikata zdravstva, za naredni jednogodišnji mandat;

6. Izvještaj o radu Odbora za sprovođenje, praćenje i primjenu GKU za zdravstvenu djelatnost april 2018-april 2019 godine;

7. Imenovanje novog člana Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje GKU za zdravstvenu djelatnost;

8. Aktuelna pitanja

Nakon izjašnjavanja i donošenja odluka po svim tačkama dnevnog reda, sjednica je zaključena.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *