Sindikat UP: U penziju po povoljnim uslovima od januara 2022.

Sindikat Uprave policije je uspio da obezbijedi da se u Zakonu o unutrašnjim poslovima, ugrade norme kojima je propisano da pripadnici UP, pod povoljnim uslovima, počev od januara 2022, mogu otići u penziju, ukoliko imaju navršenih 53 godine života, 30 godina staža osiguranja od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, rekao je predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević.

Takođe, dodaje on, Sindikat Uprave policije je uspio da se izbori i da tako pravo na penziju ne bude samo “pravo”, već i da njen iznos bude zadovoljavajući.

“Naime, visina penzije se određuje na način propisan zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, s tim što se prilikom određivanja ličnog koeficijenta, alko je za njega povoljnije, lični koeficijenat utvrđuje na osnovu zarade, odnosno naknade zarade ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava napenziju. Ovakav iznos penzije uvećava se za 20 odsto”, rekao je Šuškačević.

Na izradi ovog zakonskog rješenja, navodi Šuškačević, rađeno je u kontinuitetu od 2015.

“Predstavnici sindikata su dosledno branili svoje stavove i argumentovano ukazivali na potrebu da pripadnici Uprave policije moraju steći pravo na penziju pod povoljnijim uslovima u odnosu na druge zaposlene, a i da takva penzija mora biti dostojna i dovoljna imajući u vidu složene i odgovorne poslove koje su obavljali budući korisnici tokom svog radnog vijeka”, rekao je Šuškačević.

Sindikalni predstavnici ističu da su i sa druge pregovaračke strane imali dostojnog sagovornika, čiji predstavnici su znali da saslušaju, a što je i važnije da shvate argumentaciju sindikalnih predstavnika, pa su se kao rezultat takvog rada ovakve norme i utkale u pomenuti Zakon o unutrašnjim poslovima.

“Koristimo priliku da se ovim putem zahvalimočlanovima Vlade Crne Gorekoji su podržali naš predlog, predlagaču Amandmana g-dinu Draganu Ivanoviću, kao i ministru MUP-a g-dinu Sergeju Sekulović i direktoru UP g-dinu Zoranu Brđanin bez kojih naš predlog nebi bio prihvaćen”, rekao je Šuškačević.

Kako su uslovi za prijevremenu penziju vremenski ograničeni, Šuškačević navodi da će Sindikat nastojati da u narednom periodu isti budu na snazi duže od vremena preciziranom u novom zakonu.

“Takođe, Sindikat će sa poslodavcem raditi na izradi Kolektivnog ugovora što je i precizirano u novom zakonu”, zaključio je Šuškačević.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *