Odluka o održavanju petog Kongresa samostalnog sindikata zdravstva

Na osnovu člana 28 i 30 donesena odluka o kriterijumima i broju delegata za V kongres

1.  V ( peti ) kongres Samostalnog sindikata zdravstva čini 55 delegata.
2. Broj delegata iz prethodne tačke ove odluke čine:
    – 33 člana Glavnog odbora
    
– 3 člana Nadzornog odbora 
    – 2 člana Statutarne komisije
    – 17 dodatnih delegata iz sindikalnih organizacija, shodno finansijskoj participaciji, prema spisku koji čini sastavni dio ove odluke
3. Spisak delegata iz tačke 2, alineja 4 ove odluke, prema tabelarnom pregledu, koji čini sastavni dio ove odluke, treba dostaviti samostalnom sindikatu zdravstva, do 10. maja 2022. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *