U Baru održan Okrugli sto na temu “Dokeri: sadašnji i budući izazovi“

Okrugli sto  na temu “Dokeri: sadašnji i budući izazovi“, u organizaciji Sindikata AD Luke Bar,održan je 3. septembra 2022. godine  u Baru.

Događaj je okupio relevantne aktere u ovom sektoru, pogotovu u kontekstu socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa, kako na nivou kompanije i sektora, tako i na državnom nivou.

Učešće g. Entonija Tetara,  koordinatora Evropskog savjeta dokera, dalo je ovom događaju međunarodni karakter, što je, uzevši u obzir ekonomsku prirodu ovog sektora, značajno upotpunilo cjelokupnu raspravu.

Dino Tutundžić, iz Ministarstva kapitalnih investicija, je istakao da pozitivni rezutati za prvih šest mjeseci nisu samo rezultat dobrog rada menadžmenta kompanije već i posvećenosti svih zaposlenih u Luci Bar AD. On je izrazio očekivanje da uskoro bude finalizovan granski kolektivni ugovor za dokere, dok je Marko Ćipović, iz Ministarstva rada i socijanog staranja, rekao da je veoma važno da sva pitanja iz oblasti socijalnog dijaloga rješavaju postepeno i da partneri putem kompromisa dođu do rješenja. 

Entoni Tetar je naveo da su u „Evropskom dokerskom savjetu uvjereni da će samo jedinstvena i solidarna borba omogućiti da prihvatimo izazove koji sve nas očekuju u našim lukama“. Dodao je da  su, između ostalog, prioriteti ovog Savjeta zdravlje i bezbjednost na radu lučkih radnika, ali i insistiranje na tome da sve države Evrope ratifikuju konvencije MOR-a koje se tiču lučkih radnika i štite njihova prava, naročito konvencije 137, 152, 154, 155, 187 i 195.

Alis Šabotić, predsjednik Sindikata koji je organizovao ovaj okrugli sto, podsjetio je da je „g.Tetar bio jedan od glavnih faktora pod čijim je pritiskom poništen tender za prodaju Luke Bar 2016. godine“, ali i naglasio da će „s obzirom na neke medijske navode Sindikat pružiti identičan otpor kao i 2016. godine, ukoliko se opet krene u neku sličnu avanturu sa Lukom Bar.“

Predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Marko Nišavić, je istakao da menadžment prepoznaje značaj Sindikata i važnost njegove međunarodne sindikalne saradnje jer su primjeri dobre prakse iz Evrope više nego dobrodošli kod nas, dok je izvršni direktor Luke Bar, Ilija Pješćić, stavio akcenat na značaj ljudskih resursa u koje će, rekao je, Luka Bar AD i ubuduće nastaviti da ulaže. 

Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Crne Gore, Ranko Božović, naveo je da je na Sindikatu da pokreće inicijative i da oni posjeduju kapacitet i znanje da to ostvare u praksi. 

Agim Mila, predsjednik granskog Sindikata pomoraca i dokera Crne Gore, osvrnuo se na neujednačenost pristupa socijalnom dijalogu i poštovanju radničkih prava u različitim kompanijama u ovom sektoru. Kao pozitivan primjer naveo je AD Luku Bar, dok je, po  njegovim riječima, kompanija Port of Adria primjer neuspješne privatizacije, koja se odrazila ne samo u pogledu poštovanja radničkih prava, već je i lošim ekonomskim performansama „dovela u pitanje postojanje  Bara i Crne Gore na mapi luka koje se bave pretovarom generalnih tereta“. On je istakao potrebu za iniciranjem postupka ratifikacije konvencije MOR br. 137 o lučkim radnicima kojom bi država i zvanično prepoznala lučke radnike i minimum prava koja proizilaze iz te konvencije.

Na kraju učesnici su se usaglasili da je potrebno izbjeći privatizaciju Luke Bar AD i da je neophodno pokrenuti inicijativu za ratifikaciju konvencije Međunarodne organizacije rada br. 137 o radu lučkih radnika čime bi se, između ostalog, na svojevrstan način postavili temelji za razvoj stručnog obrazovanja lučkih radnika.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *