Uravnotežiti poslovni i privatni život za dobrobit društva

Savez sindikata je 12. decembra, 2022. u Podgorici organizovao okrugli sto „Ravnoteža između posla i privatnog života u kontekstu zdravlja i zaštite na radu”. Događaj je organizovan u sklopu Projekta koji posredstvom regionalne kancelarije MKS-PERC iz Sarajeva SSCG sprovodi uz podršku programa švedskih sindikata Union tu Union.

Menadžer projekta i uvodničar Vladimir Krsmanović, iz Saveza sindikata Crne Gore, ukazujući na važnost teme, rekao je da ona prožima sve sfere života i rada, ne samo zaposlenih već i njihovih porodica.

-Ravnoteža između posla i privatnog života neodvojivi je dio zdravlja i zaštite na radu.

Poremećaji ovog balansa generišu čitav niz negativnih posledica po zdravlje zaposlenih – od izgaranja na poslu, hroničnog stresa, psihosocijalnog rizika i drugih – kazao je on.

Krsmanović je akcentovao da u Crnoj Gori, gubitak ravnoteže posla i života ima negativne posljedice na zaposlenu ženu, ali i na članove porodice, posebno djecu.

Značajan broj poslodavaca je stanovišta da bi ulaganje u mjere koje bi omogućile ravnotežu posla i privatnog života zaposlenih prouzrokovalo dodatne troškove koje oni ne bi mogli da podnesu pogotovo u periodu ekonomske krize i sve težih uslova na tržištu. Sa druge strane takvo razmišljanje može se okarakterisati kao odsustvo srednjoročne i dugoročne perspektive kada je u pitanju ne samo dobrobit zaposlenih, već i povraćaj investicije, zaključio je Krsmanović.

Jovana Bošković, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pozdravila je pokretanje diskusije o ovoj, kako je rekla ključnoj temi, kad je u pitanju zdravlje zaposlenih, ali i društveni segment

života. Navela je da je Ministarstvo nadograđivalo zakonske osnove kao bi poslodavcima omogućili jasnije tumačenje normi. Dodala je da je cilj bio i da zaposleni znaju šta su im prava, obaveze i odgovornosti.

-Važno je što će balans između privatnog i radnog okruženja konkretnije biti definisan Zakonom o radu, gdje će biti precizirani minimalni zahtjevi koje je poslodavac dužan da obezbjedi da bi se napravila pomenuta ravnoteža, a najbitnije je da porodica ne trpi. Ministarstvo je, prepoznajući ključne probleme u ovoj oblasti, pokušalo da predvidi sve ono što moramo učiniti da obezbijedimo sigurno i bezbjedno radno mjesto za sve zaposlene, zaključila je ona.

Filip Lazović, Unija poslodavaca Crne Gore, takođe je pohvalno govorio o pokretanju ove rasprave.

Potencirao je činjenicu da su svijet rada i tržiše posljednjih decenija postali dehumanizovani.

– U Uniji poslodavaca trudimo se da promovišemo i njegujemo prakse koje spadaju u društveno odgovorno poslovanje, jer to podrazumijeva da radite nešto što je dobro za zaposlene, za društvo, a nijeste dužni to da činite. Volio bih da briga o zaposlenima i njihovo relaksiranje bude obavezno, a sada to nije tako. Pozitivne prakse, koje se tiču dodatne brige o zaposlenima, dolaze od visoko profitabilnih kompanija – smatra on.

Saopštio je da prekomjerna eksploatacija zaposlenih, najvažnijeg resursa preduzeća, nije dobra i dugoročno ne daje rezultate.

Naveo je da u Crnoj Gori ne možemo da se dičimo produktivnošću zaposlenih. To uzrokuje i tržište jer se poslodavci najčešće bore za opstanak, a kad bi imali sigurniji poslovni ambijent imali bi i aktivnosti koje nijesu obavezne, a mogu da unaprijede imidž poslodavca.

Balans između poslovnog i privatnog je izuzetno važna tema i zato izražavam zahvalnost SSCG što je pokrenuo raspravu o ovome, rekla je Danka Ćetković, HR konsultantkinja i nezavisni ekspert.

-Pomenutom temom treba da se bave ne samo zaposleni već i poslodavci koji moraju kreirati ambijent u firmama gdje će omogućiti radnicima da mogu da ostvare tu ravnotežu. To znači da zaposleni imaju vrijeme za sebe, za svoje zdravlje i porodicu ali i da se mogu posvetiti karijeri.

Ako je narušen taj balans, a mnoga istražvanja kažu da jeste, tada dolazi do manje produktivnosti zaposlenih, do nezadovoljstva, loše atmosfere na poslu, a sve se to odražava na porodicu, djecu, cjelokupno društvo- saopštila je Danka Ćetković.

Ukupno poboljšanje socio-ekonomskog ambijenta bi doprinjelo unapređenju odnosa privatno-poslovno, kao i kontroli rada poslodavaca, u smislu kako se odnose prema zaposlenima, kako

tretiraju prekovremeni rad, slobodno vrijeme, odnosno motivaciju, zaključila je ona.

U interaktivnom razgovoru učesnici okruglog stola su predstavili primjere iz svojih kompanija i saglasili se sa panelistima da se radi o kompleksnoj temi koja se ne rješava brzo ni lako, ali da aktivnostima sindikata i cjelokupnog društva može dati izuzetno značajne rezultate. Po riječima iz SSCG, ova radnička asocijacija organizacijom ovog okruglog stola na izvjestan način najavljuje još jedan pravac djelovanja u narednom periodu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *