SINDIKATI DOSTAVILI PREDSJEDNICI SKUPŠTINE INICIJATIVU ZA USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU!

Predstavnici USSCG i SSCG u dopisu predsjednici Skupštine naveli da su zatečeni saznanjem da Vlada na sjednici u četvrtak nije razmatrala tekst novog Opšteg kolektivnog ugovora.

Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Savez sindikata (SSCG) dostavili su predsjednici Skupštine, Danijeli Đurović, svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima, inicijativu za hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, kojima bi se produžilo važenje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Predstavnici te dvije radničke asocijacije su u dopisu Đurović naveli da su zatečeni saznanjem da Vlada na sjednici u četvrtak nije razmatrala tekst novog OKU-a.

„Ovo posebno iz razloga što je tekst novog OKU-a usaglašen na nivou socijalnih partnera, da je prošao sve unutrašnje procedure i da smo bili informisani da je isti stavljen na dnevni red sjednice Vlade“, navodi se u dopisu.

Iz USSCG i SSCG su podsjetili da se više od dvije i po godine vodi dijalog o tekstu novog OKU-a.

„O istom je na nivou socijalnih partnera dva puta postignut kompromis. Prvi put 16. novembra ove godine, kada smo se sa usaglašenim tekstom zajedničkim dopisom obratili ministru rada i socijalnog staranja, a drugi put 13. decembra, kada smo na sjednici Predsjedništva Socijalnog savjeta postigli dodatne kompromise na inicijativu privrede“, dodaje se u dopisu.

No, i pored svega navedenog, iz USSCG i SSCG su kazali da su neočekivano dovedeni u situaciju da se predsjednici Skupštine, u veoma kratkom roku za postupanje, treći put obraćaju, kako bi zaštitili minimum prava zaposlenih koja su definisana OKU-om.

„Budući da se radi o jednom od najznačajnijih akata za svijet rada, nadamo se da ćete podržati inicijativu dvije reprezentativne nacionalne sindikalne centrale da se po hitnom postupku, a prije isteka ove godine, pristupi izmjeni Zakona o radu, kako bi se produžilo važenje OKU-a i zaposlenima omogućilo korišćenje prava koja su na nivou socijalnih partnera bila usaglašena u predloženom tekstu novog OKU-a“, navodi se u dopisu.

Predstavnici USSCG i SSCG su zatražili i da Đurović hitno primi na razgovor predstavnike dvije nacionalne sindikalne centrale.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *