Sindikat sudstva: Ustavni sud da ocijeni zakonitost GKU

Sindikat sudstva Crne Gore podnijeće Ustavnom sudu Crne Gore inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast uprave i pravosuđa, koji su početkom februara 2023. godine potpisali Vlada Crne Gore i Reprezentativni sindikat uprave i pravosuđa (RSUP).

U saopštenju naglašavaju da je Sindikat sudstva jedini reprezentativni sindikat za potpisivanje GKU-a za oblast sudstva, što je definisano i članom 185 Zakona o radu, koji jasno precizira da GKU u grani djelatnosti za državni organ zaključuju reprezentativni sindikat i Vlada.

“Takođe, ukazujemo da je članom 85 Zakona o radu propisano da su učesnici prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora dužni da pregovaraju o njegovoj sadržini, a da se, ukoliko u roku od tri mjeseca od početka pregovora, odnosno podnošenja teksta kolektivnog ugovora ne postigne dogovor, obrate Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova”, navodi se u saopštnju Sindikata sudstva.

S obzirom na to da, nakon više obraćanja Sindikata sudstva Crne Gore predsjedniku Vlade i ministru pravde nije, kako kažu, došlo do realzacije pregovora, napominju da su shodno zakonskim odredbama Vlada i njeni predstavnici u obavezi da nastave pregovore o sadržini i zaključivanju GKU-a za oblast sudstva.

“Ukazujemo i na brojna pravna tumačenja ga je član 31 GKU-a za oblast uprave i pravosuđa suprotan kako Zakonu o radu, tako i Ustavu Crne Gore što će, uvjereni smo, Ustavni sud prepoznati u inicijativi koju ćemo podnijeti. Osim toga, član 31 GKU-a sadrži odredbu koja je diskriminatorna u odnosu na zaposlene koji nijesu članovi sindikata ili čiji sindikat nije član Sindikata koji je potpisnik GKU-a,jer im onemogućava ostvarivanje prava na uvećanje zarade po osnovu naučnog zvanja, kao i rješavanje stambenih potreba pod povoljnim uslovima”, poručuju iz Sindikata sudstva.

Ističu da je ta odredba suprotna pravu na slobodu sindikalnog organizovanja koje je prepoznato Konvencijom Međunarodne organizacije rada broj 97, a podrazumijeva kako pravo izbora sindikata, tako i pravo svakog radnika da ne bude član ni jednog sindikata.

“Odredba člana 31 diskriminišuća je i u odnosu na sve sindikalne organizacije koje nijesu članice RSUP-a, a sa kojim je Vlada potpisala pomenuti Granski kolektivni ugovor, jer je ovim članom predviđena obaveza poslodavca da obezbjedi uslove za obavljanje sindikalnih aktivnosti samo za sindikalne organizacije koje su članice RSUP-a”, stoji u saopštenju Sindikat sudstva CG.

Poručuju da je takva odredba u direktnoj suprotnosti sa članom 191 Zakona o radu koji obavezuje poslodavca da obezbjedi administrativno – tehničke i ostale uslove za rad sindikata i predviđa da će se ostvarivanje prava bliže urediti kolektivnim ugovorom, što, kako dodaju, nikako ne znači da kolektivni ugovor može ograničiti ovu obavezu, odnosno isključiti sindikate koji nijesu potpisnici kolektivnog ugovora.

“Nasuprot tome, član 31 GKU-a sadrži tzv „klauzulu sindikalne odgovornosti“ čiji je cilj obezbjeđivanje privilegija za sindikat koji je potpisnik kolektivnog ugovora, što je crnogorskim pravnim sistemom zabranjeno”, zaključuje se u saopštenju Sindikat sudstva CG.

Izvor: antenam.net

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *