Da Prvi maj ne služi samo kao podsjećanje na težak i nezavidan položaj zaposlenih

Prvi Maj – Međunarodni praznik rada simbol je borbe radnika za svoja prava i socijalnu pravdu.

Radnici zaslužuju bolju zaštitu i veći obim prava, bolje i veće zarade, kvalitetniju socijalnu zaštitu, bolje uslove rada i zaštite na radu, odgovorniji i pravedniji odnos poslodavaca, poštovanje i sprovođenje zakona, kolektivnih ugovora i drugih propisa, dostojanstveniji život i rad, jači i snažniji sindikat kao i unapređivanje socijalnog dijaloga.

Radna prava zaposlenih kod nas se uglavnom poštuju u institucijama koje pripadaju javnom sektoru.

Zakon o zaradama u javnom sektoru usvojen je davne 2016. godine. Kako je prepoznata potreba za njegovim izmjenama a do nje nije došlo u prvom kvartalu 2022. godine kako je bilo planirano, potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora stvorile su se pretpostavke da Granski sindikati kroz svoje ugovore povećaju kako obim radničkih prava tako i zarade za svoje članove. Tome svjedoče i potpisani Granski kolektivni ugovori za oblasti Zdravstva, Turizma i ugostiteljstva, Prosvjete, Socijalne djelatnosti, Uprave i pravosuđa, MUP-a, Uprave policije i Kulture dok je više Granskih ugovora u finalnoj fazi pregovaranja. Takođe, potpisano je više pojedinačnih kolektivnih ugovora kod poslodavca. Sve prethodno navedeno svjedoči da je moguć kvalitetan socijalni dijalog na zadovoljstvo svih socijalnih partnera.

U privatnom sektoru situacija je sasvim drugačija. Akta koja se odnose na radna prava zaposlenih drastično se krše. U istim nemamo organizovano sindikalno djelovanje zaposlenih pa su radnici prepušteni sami sebi, na milost svojih poslodavaca.

Ne želimo da Prvi maj služi kao podsjećanje na težak i nezavidan položaj zaposlenih, na neprestanu borbu za egzistenciju i elementarna prava već da ga slavimo kao istinski praznik i  svečanost u čast radnika.

Kao Sindikat spremni smo na saradnju sa svima koji se bore za efikasno rješavanje egzistencijalnih problema zaposlenih, za načela socijalne pravde i solidarnosti S PORUKOM – SOLIDARNO ZA NAS, ZA BUDUĆNOST NAŠE DJECE, ZA BOLJI SVIJET RADA.

Ratko Pejović,

Predsjednik Sindikalnog povjereništva Saveza Sindikata Crne Gore Pljevlja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *