SSCG I MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA ORGANIZACIJA RADA ORGANIZOVALI RADIONICU U PODGORICI

Program dostojanstvenog rada bila je jedna od tema na dvodnevnoj radionici ,,Proces pristupanja Evropskoj uniji i njena socijalna dimenzija, uloga sindikata i socijalni dijalog“ koja je 27. septembra počela u Pogorici. Iskustva zemalja pristupnica EU – Hrvatske i Bugarske bila su korisna za učesnike radionice koju je organizovala Međunarodna organizacija rada u saradnji sa Savezom sindikata Crne Gore, a prisutni su bili i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore. 

– U aprilu prošle godine Program dostojanstvenog rada za Crnu Goru za period 2015 do 2017. godine, izrađen je u bliskoj saradnji Međunarodne organizacije rada sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore, Unijom poslodavaca Crne Gore, Savezom sindikata Crne Gore i Unijom slobodnih sindikata Crne Gore. Ovaj program značajno doprinosi primjeni Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj Uniji i dostizanju nacionalnih razvojnih ciljeva – kazao je Zarubica.

On dodaje da Program dostojanstvenog rada u jednoj državi promoviše dostojanstven rad kao ključnu komponentu razvojnih politika i istovremeno kao cilj državne politike vlada i socijalnih partnera, a saglasno primarnom cilju MOR-a da unaprijedi mogućnosti za žene i muškarce da dobiju dostojanstven i produktivan posao u uslovima slobode, jednakosti, bezbjednosti i ljudskog dostojanstva.

– Program je razvijen kroz participativan proces uz učešće tripartitnih konstituenata i razmatra socijalno-ekonomski kontekst u Crnoj Gori, sferu zapošljavanja, socijalne sigurnosti, radnih uslova, bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu, socijalnog dijaloga. Program je utvrdio strateške ciljeve i prioritete i načine njihovog ostvarivanja utvrđujući politike, strategije i rezultate koji su potrebni da bi se ostvario napredak ka dostojanstvenom radu za sve ljude – kazao je Zarubica.

Na ovoj radionici, kako je istakao, podteme su i proces EU integracija i političko proširenje, priroda dinamika i specifičnosti, zatim socijalna dimenzija procesa EU integracije, socijalni dijalog u Evropi kao i slučaj države pristupnice EU – Hrvatske i Bugarske, zatim priroda svrha i interakcija civilnog i socijalnog dijaloga i tripartnitnih tijela.

– Učesnici na radionici su Grigor Gradev, viši specijalista za radničke aktivnosti u kancelariji MOR-u Budimpešti i kolega Darko Šeperić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, tako da ćemo moći na konkretnim primjerima dobiti odgovore na sva pitanja posebno od kolege iz Hrvatske jer su njihovi sindikati  u skorije vrijeme prošli ulogu pravu sindikata u EU integracijama – kazao je Zarubica.

Kako je istakao biće razgovora i o pomoći MOR-a i kako doći do kvalitentih projekata u predpristupnom periodu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *