SINDIKAT ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ DJELATNOSTI SE PRIKLJUČIO SSCG

Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore, koji broji 540 članova,  odnedavno se priključio najvećoj radničkoj asocijaciji. Razlog učlanjenja u Savez sindikata Crne Gore je kako navode ostvarivanje izazova koje je postavilo članstvo, a to je prije svega rješavanje stambene problematike zaposlenih. 

Kako ističe predsjednik Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Nenad Mijušković, od 2011. godine, kada se osnovao,tačnije od osamostavljivanja od Sindikata zdravstva rješavaju stambenu problematiku, stručnu i pravnu pomoć i zastupa zaposlene pred nadležnim Ministarstvom rada i socijalnog staranja u donošenju novog Granskog kolektivnog ugovora.

Dijalog

-Učestvujemo u socijalnom dijalogu kroz učešće u radnim grupama za izradu zakona i drugih akata od značaja za zaposlene, učestvujemo i u međunarodnim asocijacijama i međunarodnim seminarima i edukacija članstva, i sve je to opredijelilonaše članove skupštine Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti da podnesu zahtjev za punopravno članstvo u Saveza sindikata Crne Gore, koji je taj zahtjev prihvatio – dodao je Mijušković. 

On navodi da su svi ti zahtjevi na realnoj snazi i uticaju SSCG u njihovoj realizaciji. 

– Pomenuću u ovom kontekstu samo jedan detalj koji opravdava ovakvu odluku našeg sindikata, a to je da sam iz komunikacija sa kancelarijom Međunarodne organizacije rada u Podgorici informisan da je preporuka da bi bilo koji reprezatativni sindikat imao bilo kakvu komunikaciju ili protokol o saradnji sa bilo kojom međunarodnom organizacijom, mora biti član jedne od dvije sindikalne centrale – kaže Mijušković. 

Takođe, jedan od presudnih razloga, da se odluče za učlanjenje u SSCG je, kako dodaje, najveći problem zaposlenih u socijalnoj djelatnosti, a to je dugogodišnje ne pronalaženje načina rješvanja stambene problematike zaposlenih, koji će se nadamo se početi rešavati kroz Fond za solidarnu stambenu izgradnju čiji je osnivač SSCG.

 – Ovaj Fond je do sada izgradio više od 2.000 stambenih jedinica po prosječnoj cijeni od 500 eura po kvadratnom metru uz obavezno učešće poslodavca sa najmanje 20 odsto i mogućnosti otplate stana do 20 godina od dana useljenja uz obezbjeđenje kredita po povoljnim uslovima. Sve ovo svakako, pored svog značaja koje sa sobom nose prava koja dobijamo kao punopravna članica Saveza, ne bi uticalo na našu odluku da se učlanimo, ukoliko bi naša autonomija bila ugrožena – napominje Mijušković.

 Jasne odredbe statuta SSCG po pitanju prava i obaveza članica, kao i otvoren i konkretan razgovor sa generalnim sekretarom ove radničke asocijacije Duškom Zarubicom, nas je uvjerio u zaržavanje autonomije Sindikata zaposlenih u svom djelovanju uz poštovanje glavnih sindikalnih stavova Saveza.

Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti okuplja zaposlene u centrima za socijalni rad i ustanovama za smještaj djece, mladih, odraslih, starih i lica sa invaliditetom. U sistemu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori finkcioniše više od 20 ustanova koje omogućavaju ostvarivanje prava građana iz sistema socijalne i dječije zaštite kao i pružanje određenih vrsta socijalnih usluga građanima Crne Gore. 

Vizija

– Vizija Sindikata je da pored zalaganja za ostvarivanje prava i interesa zaposlenih, i boljih uslova rada, pomognemo i resornom Ministarstvu da unaprijedi ukupni ambijent u ustanovama socijalne i dječije zaštite kroz edukacije i druženja zaposlenih stručnih radnika. Misija Sindikata je unapređenje kvaliteta i uslova rada, bolji materijalni status, rješavanje stambene problematike, informisanosti i napredovanja zaposlenih radnika u ustanovama u sistemu socijalne i dječije zaštite – kazao je Mijušković. 

Partneri su im, kako je dodao, ustanove socijalne i dječije zaštite, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, SSCG, nevladine organizacije, institucije i službe, lokalne samouprave.

– Učinjeno je dosta na unutrašnjoj organizaciji, potpisana su tri Granska kolektivna ugovora za socijalnu djelatnost, gdje je sindikat u svakom uspio u većoj ili manjoj mjeri unaprijediti položaj zaposlenih u socijalnoj djelatnosti.Značajno je povećan broj mjesta za odmor i rekreaciju zaposlenih, a otpočelo se i sa projektnim aktivnostima sindikata.U tom smislu je realizovano nekoliko projekata, započelo se sa organizacijom skupa zaposlenih u socijalnoj djelatnosti, koji je prerastao u tradiconalni, i gdje je takođe ustanovljena tradiconalna dodjela plakete za izuzetan doprinos u razvoju sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori – ističe Mijušković.  

Druženjem razmjenjuju iskustva

Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti prethodnih godina organizovao skupove zaposlenih u centrima za socijalni rada i ustanovama socijalne i dječje zaštite, koji su prerasli u tradicionalna okupljanja napomenuo je Mijušković.

– Organizacija skupova pružala je priliku zaposlenima da se okupe, razmjene iskustva iz rada, pa su u tom smislu organizovani i tematska predavanja ili okrugli stolovi. Takođe smo  koristili priliku da na tim skupovima pojedinim zaposlenima uručimo plakete za izuzetan doprinos u razvoju sistema socijalne i dječje zaštite – kazao je Mijušković ističući da svesrdnu podršku svih ovih godina u organizaciji pružalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, sindikalne organizacije i sami zaposleni.

Zarubica: SSCG ojačan novim članstvom

Kako je Pobjedi kazao generalni skretar SSCG Duško Zarubica veliko je zaodovoljstvo ove radničke asocijacije što su im prišli zaposleni iz socijalne djelatnosti.

– Članstvo SSCG svakim danom sve je jače. Do jeseni očekujemo da se priključi još novih članova tako da ćemo kroz granske sindikate biti dodatno ojačani i na taj način se boriti za radnička prava- kazao je Zarubica.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *