DOSTOJANSTVENI RAD ZA OSOBE ZA INVALIDITETOM

U Baku, Azerbejdžan, od 7. do 9.maj 2019 je održana Međuregionalna konferncija o sindikalnoj akciji o dostojanstvenom radu za osobe sa invaliditetom

Biro za radničke aktivnosti Međunarodne kancelarije rada (ACTRAV) je uputio poziv Savezu sindikata Crne Gore da delegira predstavnike ispred svoje organizacije da prisustvuju seminaru o „Sindikalnoj akciji o dostojanstvenom radu za osobe sa invaliditetom“.

Savez sindikata Crne Gore je je za svoje predstavnike delagirao Nenada Mijuškovića, predsjednika Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i Gorana Simovića , člana Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore.

Očekivani rezultati seminara su bili sljedeći:

Podijeliti ACTRAV istraživanje iz 2017 o akcijama preduzetim od strane sindikata kako bi se promovisala inkluzivnost invaliditeta i dostojanstvenog rada za sve; Razviti i proširiti sindikalne kapacitete i partnerstva za promovisanje dostojanstvenog rada za osobe za invaliditetom; Identifikovati praktične strategije i akcije koje sindikati mogu preduzeti za dalju podršku dostojanstvenom radu za osobe sa invaliditetom na nacionalnom i regionalnom nivou.

Sergejus Glovackas, MOR ACTRAV saradnik za Evropau i Centralnu Aziju, je bio koordinator ovim Seminarom uz podršku Aleksandrije Goče, ACTRAV viši specijalista za istočnu Evropu i centralnu Aziju. 

Najveći broj učesnika konferncije činili su predstavnici jugoistočne evrope i zemalja bivešeg Sovjetskog saveza, koje se graniče sa Azerbejdžanom, zemljom domačinom konferencije.

Prvoga dana konferncije, nakon predstavljnja učesnika, oraganizatori, kao i moderatori konferncije, koji su ujedno bili i predstavnici zemlje domaćina, i međunarodnih oragnizacija su imali svoj uvodna izlaganja.

Nakon njihovih izlaganja, shodno agendi konferncije, svoje referate su imali predstavnici Kirgistana i Crne Gore.

Predstavnik Crne Gore Nenad Mijušković je u svom izlaganju između ostalog istakao  da je Crna Gora u kontekstu evropskih integracija svoje zakonodavstvo po pitanju integracija i inkluzije osoba sa inavliditetom prilagodila standardima Evropske unije. Kako po pitanju obrazovanja, tako i zapošljavanja. U tom smislu je kazano da je Crna Gora donijela Zakon o zaapošljavanju profesionalnoj rehabilitaciji lica sa invaliditetom, Strategiju za integraciju lica sa invaliditeto za period od 2016. do 2020. godine, ratifikovala KonvencijuUjedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditeom, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i druge koji afirmišu prava lica sa invaliditetom.

Ujedno, i sam osoba sa invaliditetom, i predsjednik Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore, dao je predlog da se sa pozicije Međunarodne organizacije rada i drugih međunarodnih organigacija zemalje članica MOR-a, kroz jednu konvenciju, članice MOR-a, obavežu da usvoje preporuke koje bi se ticale uloge sindikalnih organizacija po pitanju zapošljavanja lica sa invaliditetom i njihovom statusu u radno pravnom odnosu sa poslodavcem.

Takođe, je od naših predstavnika istaknuto da da bi kroz oragnizaciju i sami sindikalnim oranizacijama ovo pitanje trebalo bit prepoznato, da li kroz osobu koja bi se tim pitanjem bavila, kancelariju što su neke učesnice konferncije predlagale, do čak biroa (odjeljenja) što su bili predlozi pojedinih učesnika.

Izlaganje je, bez lažne skromnsoti, zbog svoje sažetosti i konkretnih predloga bilo zapaženo i komentarisano na samoj konfernciji i na njenim marginama.

U daljem radu konferncije, naredna dva dana, predstavnici Crne Gore su imali učešće kroz komentare na izlaganja moderatora, kao i roz diskusije koje su otvarale po određeim pitanjima.

Teme koje su bile izložene kroz referate moderatora po agendi su bile: 

Razvoj odeksa ponašanja zainkluziju lica sa invaliditetom kroz az aspekt pola (ujedno i rodna ravnopravnost), zatim kako sindikati mogu promovisati rodnu ravnopravnosz u programima dostojanstvenoj rad za lica sa invaliditeom, i na kraju inkluzivni sistemsocijlne zaštite lica sa invaliditeom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *