Radna mjesta učiniti još bezbjednijim

Savez sindikata Crne Gore organizovao je 18. i 19. novembra 2022. u Budvi seminar: „Znanje o zdravlju i zaštiti – aktivna uloga radnika“. U radu ovog skupa učestvovali su članovi sindikata–predstavnici zaposlenih za zaštitu i zdravlje na radu. Seminar je realizovan u okviru Projekta “Sindikat sindikatu” koji organizuju sindikati iz Švedske LO, TCO i SACO, a posredstvom Regionalne kancelarije MKS/PERC iz Sarajeva.

Seminar je otvorio Vladimir Krsmanović, menadžer projekta, koji je kazao da je ovo treća edukacija o aktuelnim i savremenim temama koje se odnose na zdravlje i zaštitu na radu.

-Nije moguće za sve za sve naše članove organizovati ovakve edukacije ali je neophodno da njihovi predstavnici, učesnici seminara, znanje i informacije podijele u svojim sindikalnim organizacijama – rekao je Krsmanović. Najavio je da će učesnicima biti distribuirana brošura koju će činiti prezentacije sa edukacija kako bi se i na taj način će se povećao broj ljudi uključenih u ovu značajnu djelatnost.

Podsjetio je da je zaštita na radu fundamentalno radničko pravo. Dodao je da Sindikat u ovoj oblasti ima zakonske mogućnosti koje u praksi tek treba da budu u potpunosti iskorišćene.

Danijela Šuković, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, prezentovala i „Mjere zaštite i zdravlja na radu pri korišćenju opreme sa ekranim“. Govorila je o planovima za osnivanje fonda za zaštitu na radu na čemu insistira i Evropska komisija (EK) kao i zavoda za medicinu rada.

– Zaštita i zdravlje na radu su temeljna prava svih zaposlenih i djelatnost od javnog interesa. Poslodavci smatraju da je skupo ulagati u ovu djelatnost što nije prihvatljivo i zbog činjenice da se na bolovanja, koja su posljedice povreda na radu, godišnje izdvaja 170 miliona eura. A ta bi sredstva neophodno bilo ulagati u bolje radne uslove i prevenciju, smatra ona.

Potencirala je da se Zakon o zaštiti i zdravlju se odnosi na sve zaposlene u Crnoj Gori.

-Kod zaposlenih koji rade za računarima neophodno je obezbijediti pauze u radu i odgovarajuća radna sredstva radi njihove zdravstvene bezbjednosti.

Aktivnu ulogu sindikata na polju edukacije predstavila je Ljubica Nikolić, SSCG. Kazala je da je obaveza poslodavaca da obezbijedi uslove na radu koji neće ugroziti zdravlje zaposlenih.

-Znanje o zdravlju i zaštiti na radu potrebno je dijeliti i naći najbolji način kako da se prenese jer će se jedino tako umnožavati i dati rezultate. Komunikacija unutar preduzeća je vrlo bitna i treba je razvijati. Bitan je i primalac znanja tj. koliko je ta osoba motivisana da ga prihvati – riječi su Ljubice Nikolić.

Dodala je da je cjeloživotno učenje je neophodnost, a ono kod odraslih zavisi od motivacije. Suština je da se tokom vremena učenja postignu planirani rezultati.

U fokusu izlaganja Jovane Bošković, samostalne savjetnice u Direkciji za poslove zaštite i zdravlja na radu, bili su ključni problemi u sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu. Akcenat je stavila na značaj akta o procjeni rizika koji mora postojati u svakom kolektivu.

Jovana Bošković i Danijela Šuković bavile su se i temama koje se odnose na „Ključne nosioce i probleme u praksi“ čija je suština da su prepoznati inputi i moguća rješenja.

Učesnici koji su na ovim seminaru kompletirali tri modula edukacije dobili su sertifikate o završenoj edukaciji u okviru ovog Projekta.

Najavljene su naredne aktivnosti u okviru Projekta čija je suština stvaranje bezbjednih uslova rada čemu će SSCG uvijek dati puni doprinos.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *