Zaključak Socijalnog savjeta Crne Gore u vezi sa Zakonom PIO

U cilju informisanja naših članova i građana, u nastavku objavljujemo Zaključak Socijalnog savjeta u vezi sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona PIO, usvojen na Četvrtoj redovnoj sjednici ovog tijela, održanoj 10.06.2019. godine.

Z A K LJ U Č A K

Razmatrajući tekst Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je rezultat kompromisa na nivou radne grupe nakon javne rasprave, Socijalni savjet Crne Gore, još jednom preporučuje Ministarstvu rada i socijalnog staranja da u skladu sa Programom rada Vlade za 2019.godinu u II kvartalu uputi Vladi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *