Sa presa GO Sindikata upućen zahtjev Vladi CG za uvećanje zarada za 15 %

Obraćanje predsjednika Sindikata Uprave i pravosuđa CG – Nenada Rakočević

Glavni odbor SUPCG je na sjednici održanoj 16. septembra donio odluku da se od Vlade Crne Gore traži uvećanje zarada za sve zaposlene u državnoj upravi, lokalnim upravama i pravosuđu.

Davno je sazreo trenutak da se traži povećanje zarada. Nadamo se da će Vlada imati razumjevanja i za ovaj dio svojih službenika kao što ima razumjevanja i za ostale.

Poslednje uvećanje bilo je davne 2016. godine sa donošenjem Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to je uvećanje bilo do minornih 5%.

Tražimo od Vlade CG da obezbjedi sredstva za uvećanje plata a ubjeđeni smo da sredstva postoje, jer kao što je sva javnost upoznata para ima za sve drugo osim za običnog radnika.

Prema javno iznjetim podacima Crna Gora je ekonomski lider u regionu, pa ako je tako neka se onda ugledamo na susjednu Srbiju gdje je najavljeno od njihove Vlade uvećanje zarada do 15% za čitav javni sektor.

Tako i mi ovim putem tražimo od naše Vlade da se zarade za zaposlene u državnij upravi, lokalnim samoupravama i pravosuđu uvećaju za 15%.

Upoređujući visinu zarada sa privatnim sektorom može se primjetiti da je u poslednje vrijeme privatnom sektoru značajno skočila visina zarade. Odlaskom crnogorske mladosti i stručnosti u inostransvo, pojavio se deficit radne snage, tako da je visina plata u privatnom sektoru usled navedenog problema značajno premašila visinu zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Za boljim životom odlazi značajan broj zaposlenih u državnom sektoru, što znači da ako se uskoro ne poboljšaju uslovi rada u ovoj djelatnosti, ostaćemo bez kadrova, ostaćemo bez struke.

Apelujemo na na Vladu, kao našeg poslodavca da dobro obrati pažnju i da izađe u susret našem zahtjevu, da nađe način i uveća plate za 15 %, te da na taj način umanji sve veće nezadovoljstvo državne i lokalne administracije, kako bi uspjeli makar malo ispratiti sva ona uvećanja cijena i sve skuplji  život, odnosno da bar malo, ne dovoljno, već samo malo za ovaj iznos poboljša standard svojih službenika, kao što je poboljšan starješinskom kadru koji pripadaju grupama A, B i C Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Takođe od Vlade CG zahtjevamo da se pod hitno privede kraju usaglašavanje, odnosno izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, jer su svi rokovi za navedeno probijeni.

Sekretarka Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore – Refadija Abdić

Državna i lokalna uprava zapošljava oko 20.000 ljudi. Ovo su podaci iz Plana optimizacije Javne uprave Crne Gore iz 2017 godine. Impozantna brojka. Drugačije kazano, mi smo najširi servis i na usluzi smo građanima Crne Gore.

Tražimo od Predsjednika Vlade povećanje zarada državnim i lokalnim službenicima i namještenicima za minimum 15 % i da se to povećanje planira u budžetima za 2020. godinu. Znači, tražimo povećanje isključivo za izvršni kadar.

Suvišno je danas obrazlagati naš zahtjev i navoditi statističke podatke i povećanju troškova života, a istina je jedna, zaboravili smo kada su poslednji put naše zarade povećane.

Model povećanja zarada prepuštamo Premijeru.

Hoće li to uraditi kroz izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru ili povećanjem obračunske vrijednosti koeficijenta, nama je sasvim svejedno.

Ono čega mi zaposleni nismo bili svjesni, a u međuvremenu osvjestilo nas je saznanje, da nas sindikat nije valjano zastupao u postupku donošenja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Samo tako je moguće pojasniti, kako je napravljena ogromna razlika u zaradama između državnih i lokalnih funkcionera sa jedne i službenika i namještemika sa druge strane, ili prostije rečeno između rukovodnog i izvršnog kadra.

Premijeru ipak predlažemo još jedan model mogućeg povećanja zarada državnim i lokalnim službenicima i namještenicima. Smanjite razliku u zaradama između rukovodnog i izvršnog kadra na način što će te izvršiti pravednu preraspodjelu iz enormno većeg u manje.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *