Šta je pokazala MONSTAT-ova anketa o radnoj snazi?

U prvom kvartalu ove godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 281,9 hiljada od kojih je 234,5 hiljada ili 83,2 odsto zaposlenih i 47,3 hiljade ili 16,8 odsto nezaposlenih. To je pokazala Anketa o radnoj snazi, koju je uradila Uprava za statistiku Monstat. Anketirano je 1.980 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5.257 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 602 lica).

“Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 1,6 odsto, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 22 odsto. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 12,9 odsto, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,4 odsto”, navodi Monstat.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 217,1 hiljade osoba.

“Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,1 odsto, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 16,9 odsto”, ističe Monstat.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u prvom kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti je 56,5 odsto, stopa zaposlenosti je 47 odsto, stopa nezaposlenosti je 16,8 odsto i stopa stanovništva van radne snage je 43,5 odsto.

Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 154,2 hiljade ili 54,7 odsto čine muškarci, a 127,7 hiljada ili 45,3 odsto čine žene, dok ukupan broj stanovništva van radne snage čine žene 127,3 hiljade ili 58,6 odsto, a muškarci 89,8 hiljada ili 41,4 odsto.

Od ukupnog broja zaposlenih 126,4 hiljade ili 53,9 odsto čine muškarci, a 108,1 hiljadu ili 46,1 odsto čine žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 27,7 hiljada ili 58,6 odsto čine muškarci, a 19,6 hiljada ili 41,4 odsto čine žene.

Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 174,7 hiljada.

Starosna grupa u kojoj je najveći broj stanovništva van radne snage je grupa od 65 do 89 godina, što čini 71,4 hiljadu lica van radne snage.

Najveći broj zaposlenih čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 144,7 hiljada zaposlenih lica.

Takođe, najveći broj nezaposlenih čine lica u istoj starosnoj grupi odnosno 30 hiljada nezaposlenih lica.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 60,1 odsto, zatim 34,7 odsto lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem, i 5,2 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

“Najveće učešće u obrazovnoj strukturi stanovništva van radne snage imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem i to 54,2 odsto, zatim 36,2 odsto lica sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 9,6 odtso su lica sa završenim višim ili visokim obrazovanjem”, navodi Monstat.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 59,1 odsto lica imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 36,8 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 4,1 odsto.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 64,9 odsto lica imaju završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 24,5 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 10,6 odsto

Struktura zaposlenih lica prema sektorima djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u sektorima uslužne djelatnosti 77,5 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti (industrija i građevinarstvo) 18,2 odsto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 4,3 odsto.

U posmatranom periodu 15,6 hiljada ili 33 odsto nezaposlenih lica je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, do dvije godine 10 hiljada ili 21,1 odsto nezaposlenih lica je tražilo posao, dok je 21,7 hiljada ili 45,9 odsto nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže.

Izvor: CDM

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *