MUŠKARCI IMAJU VEĆU MOĆ OD ŽENA U SVIM SFERAMA ŽIVOTA

SSCG sa Odborom za rodnu ravnopravnost sproveo je istraživanje „Žene u sistemu odlučivanja u Crnoj Gori“ koji je pokazao da je našem društvu patrijahalna matrica prisutna i danas, i zato muškarci imaju veću moć od žena u svim sferama života.

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica kazao je da svi aspekti koji koji dovode do ograničenja kada u pitanju zastupljenost žena u rukovodećeim tijelima mogu da se mijenjaju.

  • Neki brže neki sporije, ali je važno da se mijenja svijest i percepcija žene kao aktivnih učesnica u društvenim, poslovnim i političkim procesima. U SSCG je potrebno veće i vidljive učešće žena u rukovodećim tijelima na svim nivoima. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje sprovodimo na ovu temu i koji realizujemo uz podršku EKS, a koju finansira Evropska komisija – kazao je Zarubica.

Kako je kazala predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Kovačević istraživanje je pokazalo da je mnogo manje žena na rukovodećim položajima, dok je na pod rukovodećim pozicijama podjednako žena i muškaraca.

  • Takođe mnoge naše članice smatraju da u njihovim institucijama ima mobinga, i da je on teško dokaziv. Smatraju i da se u našim institucijama ne poštuje dobar radnik i da surovi kapitalizam sve više primjetan u našem društvu – kazala je Kovačević.

Koordinator projekta Vladimir Krsmanović istakao je da je najveći problem što aspekti vašeg radnog angažman utiču na poremećaj ravnoteže posla i privatnog života.

  • Sve manje imamo vremena za porodicu, jer radimo po dva tri posla da bi obezbijedili egzistenciju. U svijetu je zaživio pojam „siromašno” dijete i to ne materijalno, nego ono koje nema roditelja pored sebe u odrastanju. Takvi slučajevi su sve prisutniji kod nas i djeca su prepušteni sami sebi – kazao je Krsmanović.

Kako je kazala Sanja Mrkić, manadžerka za ljudske resurse IRF nakon što je stupila na snagu Direktiva EU 2022/2381 koja predviđa uravnoteženiji pristup za manje zastupljen pol u organima upravljanja i rukovođenja u velikim privrednim društvima, Investiciono-razvojni fond je preduzeo konkretne korake u cilju usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, a koji su od ključne važnosti za osiguranje konkurentnosti ekonomije, podršku inovacijama i poboljšanje profesionalnih standarda u upravama velikim crnogorskih privrednih društava.

  • IRF je započeo program „Women on Boards“. Cilj je jačanje zastupljenosti i doprinosa žena, za snažniji i otporniji ekonomski rast i razvoj Crne Gore. Zašto nam treba više žena u odborima direktora velikih preduzeća i na pozicijama odlučivanja? Zato što sva istraživanja i ekonomske studije pokazuju da su države i kompanije koje krasi inkluzivnost na pozicijama odlučivanja – uspješnije, prosperitetnije i konkurentnije. Takođe, zastupljenost žena u odborima direktora preduzeća poboljšava poslovne rezultate, uključujući povećanje prihoda i profita, poboljšanje profesionalnih standarda, kao i jačanje ESG performansi – kazala je Mrkić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *