Boris Vuković novi Predsjednik Sindikalnog Povjereništva Glavnog grada Podgorica

Sindikalno povjereništvo Glavnog grada Podgorica je na nedavno održanoj izbornoj Sjednici, izabralo Borisa Vukovića za novog Predsjednika Sindikalnog Povjereništva Glavnog grada Podgorica.

Nadležni organ  Ministarstvo rada i socijalnog staranja dana 30.06.2023.g. izvršilo je upis Borisa Vukovića, novoizabranog predsjednika, kao ovlašteno lice za  zastupanje Sindikalnog  Povjereništva Glavnog grada Podgorica.

Tim povodom, predsjednik SPGGP Boris Vuković je izjavio;

’’Čast mi je da su Sindikalne organizacije sa teritorije Glavnog grada većinski prepoznali da mogu da dam doprinos sindikalnom pokretu, kvalitetno zastupam interese radnika , i svojim aktivizmom doprinesem unapredjenju i razvoju našeg Povjereništva u Podgorici, kao sastavnog dijela Saveza sindikata Crne Gore.

Smatram, da u narednom periodu treba aktivno raditi na stvaranju tima, formiranju predsjedništva koji bi činile kolege dokazani sindikalci, koji žele i mogu da daju doprinos sprovodeći sindikalne aktivnosti u mandatu pred nama, koje će mo definisati planom i programom rada. Naredni period je veoma bitan, jer treba zajedno i strateški raditi na imidžu Povjereništva, urediti unutrašnje odnose, stvoriti uslove za kvalitetan sindikalni rad, i otpočeti dijalog sa socijalnim partnerima.

Kroz participaciju, na tripartitnoj osnovi, kroz Socijalni savjet Glavnog grada, treba sprovesti aktivnosti na razvoju i unapređenju socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za kvalitetan život svakog zaposlenog, i uopše gradjanina Glavnog grada.

Benefiti  će se manifestovati kroz ostvarivanje boljeg ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih,ali i na zadovoljstvo poslodavaca. Samo u situaciji u kojoj smo zadovoljni, i zaposleni i poslodavci, možemo  zajednički dati doprinos kvalitetnijem životu građana Podgorice.’’

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *