Bankari ostaju bez velikih otpremnina

Granski kolektivni ugovor za banke, druge finansijske institucije i osiguranja prestaje da važi danas čime su zaposleni u tim institucijama izgubili značajna prava koja ima je taj ugovor obezbjeđivao.

Raskid je pokrenulo Udruženje banaka (UBCG) kako bi smanjili finansijske troškove koje je ugovor radnicima obezbjeđivao.Najvažnije pravo koje su zaposleni izgubili je da je u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa zaposlenom zagarantovana otpremnina od 24 njegove plate, što je bila jedna od značajnijih odredbi koja je UBCG smetala.

Predstavnci Unije slobodnih sindikata (USS), Saveza slobodnih sindikata (SSSCG) i Unije poslodavaca (čije su banke članovi) u martu 2013. godine počeli su pregovore o tom ugovoru, ali do rješenja u obostranu korist nije došlo.

Prema informacijama “Vijesti” bankari su tražili da se startna zarada zaposlenog sa 67 eura umanji na 42,21 euro, da se obračunska vrijednost koeficijenta zaposlenog sa 193 eura umanji na 60,3 eura, da se smanji zimnica sa 579 eura na 193 eura i da se otpremnina prilikom odlaska u penziju sa šest prosječnih zarada pošlodavca umanji za jednu prosječnu zaradu.

Uz to, zahtjevi su bili da se otpremnina za tehnološki višak sa 24 zarade zaposlenog, odnosno 36 zarada za one zaposlene koji imaju više od 25 godina radnog staža bude 12 do najviše 18 prosječnih zarada poslodavca.

Predlog bankara je i da se ne isplaćuju 24 otpremine u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, da se ukinu dva dodatna dana odmora na osnovu posebnih kriterijuma za uvećanje odmora, kao i da taj granski kolektivni ugovor ne važi više na neodređeno nego samo do aprila 2016. godine.

UBCG i UPCG nijesu sindikatima na njihovo zahtjev dostavili obrazloženje zašto zahtijevaju drastično umanjenje prava radnika.

Pošto pregovori nijesu dali rezultat Upravni odbor UPCG donio je krajem januara ove godine odluku o otkazu tog granskog ugovora koji prestaje da važi šest mjeseci ( avgust ove godine ) od momenta od kada je odluka uručena predstavnicima sindikalnih organizacija.

Prema saznanjima “Vijesti” sindikati su sredinom juna ove godine dostavili novi predlog ugovora, ali su i tome poslodavci našli brojne zamjerke.

Odbili su predlog da se isplaćuje otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini od najmanje pet plata koje je zaposleni ostvario u mjesecu koji prethodi penzionisanji ili da bude pet prosječnih neto zarada kod poslodavca ako je to radniku povoljnije.

Odbijen je i predlog da se isplati otpremina zaposlenom za čiji je radom prestala potreba tako što bi se isplatilo za 10 godina radnog staža 14 neto zarada, 15 godina radnog staža 16 neto zarada, 20 godina radnog staža, 18 neto zarada i iznad 20 godina radnog staža 20 neto zarada.

Poslodavcima nije prihvatljiv predlog da se predsjedniku reprezentativnog sindikata omogući prisustvo sjednicama odbora direktora na kojima se razmatraju tačke od značaja za zaposlene, da se taj ugovor primjenjuje na period od tri godine.

Zaposleni u bankama i drugim finasijskim institucijama sada će ostvarivati svoja prava po Opštem kolektivnom ugovoru (OKU),dok će sindikati i poslodavci nastaviti pregovore o granskom kolektivnom ugovoru za tu djelatnost.

Izvor: Vijesti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *