ZAKON O RADU: Savez sindikata CG zalaže se za striktno poštovanje Zakona i primjenu represivnih mjera prema poslodavcima koji krše njegove odredbe

Položaj radnika u Crnoj Gori poboljšaće se kada počne stroga primjena Zakona o radu („Sl. list CG“, br. 49/2008, 26/2009 – ispr., 88/2009 – dr. zakon, 26/2010 – dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) i kada se prema poslodavcima budu primjenjivale represivne mjere, ocijenio je generalni sekretar Saveza sindikata (SSCG) Duško Zarubica.

U SSCG smatraju i da 2015. godine nije došlo do poboljšanja položaja zaposlenih u Crnoj Gori, jer je i dalje prisutna praksa poslodavaca da svakodnevno krše odredbe Zakona i Opšteg kolektivnog ugovora, dok adekvatna reakcija nadležnih inspekcija izostaje.

„Nemamo adekvatno reagovanje nadležnih inspekcija, a poslodavci se i dalje nalaze u povlašćenom položaju sa čestim traženjem izmjena i dopuna Zakona, kojim bi uskratili ionako oduzeta radnička prava“, rekao je Zarubica.

Kako je naveo, radno angažovanje na određeno vrijeme i zapošljavanje preko agencija za ustupanje dodatno ugrožavavaju prava radnika, zbog čega je te probleme neophodno riješiti na adekvatan način, kroz donošenje novog Zakona o radu.

Položaj zaposlenih u Crnoj Gori poboljšaće se kada se prema poslodavcima budu primjenjivale represivne mjere, umjesto preventivnih, koje nijesu imale nikakav uticaj na bolji status zaposlenih. Prioritet SSCG je očuvanje radnih mjesta, poboljšanje uslova rada, povećanje zarada i standarda, kao i što veće organizovanje zaposlenih u sindikat. Mi nijesmo odlučujući faktor u rješavanju privrednog i ekonomskog razvoja zemlje. Za to su zadužene neke druge institucije kojima bi ove strukturne promjene u privredi morale biti signal za energičnu akciju prema otvaranju novih radnih mjesta, saopštio je Zarubica.

Prema njegovim riječima, zaposleni u Crnoj Gori se suočavaju sa problemom neisplaćivanja zarada u skladu sa Zakonom, kao i sa činjenicom da poslodavci ne uplaćuju dio koji se oporezuje i na koji se plaćaju doprinosi.

„Pored toga jedan dio zarade u visini minimalca se izmiruje u skladu sa ugovorom o radu, dok se drugi isplaćuje na ruke, što značajno umanjuje osnovicu uplaćenih doprinosa i bitno smanjenje starosne penzije“, rekao je Zarubica.

On je podsjedio da se doprinosi na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ne plaćaju godinama, čime se radnicima uskraćuje pravo na korišćenje zdravstvene zaštite.

„Oni u slučaju prestanka radnog odnosa nijesu u mogućnosti da ostvare novčanu naknadu kod Zavoda za zapošljavanje u vremenskom intervalu predviđenom Zakonom. Takođe, svi oni koji su stekli pravo na starosnu penziju zbog neuplaćenih doprinosa nijesu u mogućnosti da ga ostvare“, rekao je Zarubica.

Kako je istakao, s obzirom da je u prošoj godini trend rasta broja nezaposlenih, a u Crnoj Gori bez posla ostalo više hiljada radnika, taj problem nije moguće riješiti bez pomoći ostalih socijalnih partnera.

„Prvenstveno kroz socijalni dijalog i kreiranjem ekonomske politike sa razvojnim ciljevima kojima moraju biti obuhvaćeni svi promašaji učinjeni u tranzicionom periodu. Protesti i štrajkovi ni u kom slučaju ne daju doprinos poboljšanju položaja zaposlenih u Crnoj Gori, već da im nanose štetu. Za vrijeme štrajka radnici gube pravo na zaradu, dok poslodavci u nedostatku posla koriste štrajk kao sredstvo uštede, a nikako kao problem koji treba hitno riješiti. Zato smatramo da štrajk treba primijeniti kao krajnje sredstvo, samo u slučajevima kada ne postoji mogućnost da se kroz socijalni dijalog riješe problemi, naveo je Zarubica.

On je dodao da u narednom periodu treba inicirati početak rada socijalnih savjeta na lokalnom nivou, jer dosadašnja praksa pokazuje da socijalni dijalog, onako kako je zamišljen i kako ga treba sprovoditi, nije dao očekivane rezultate.

„Socijalni savjeti koji su formirani na lokalnom nivou nijesu odgovorili obavezama. Što se tiče socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou, smatramo da još nije u potpunosti opravdao očekivanja sindikata“, ocijenio je Zarubica.

On tvrdi da je potrebno stremiti poštovanju zakonskih propisa i rješavanju problema radnika za čijim je radom prestala potreba zbog proglašenja tehnološkim viškom ili sticanja prava na starosnu penziju.

„Neophodno je i hitno rješavanje i donošenje Zakona o Fondu rada, kojim bi se brže i efikasnije naplaćivala radnička potraživanja nastala u vrijeme stečaja i likvidacije, kao i potraživanja bivših radnika kojima nijesu isplaćene otpremnine od 1,93 hiljade eura. Dosljedna primjena Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora su zajednička tekovina sva tri socijalna partnera, kao i da se oni kao takvi moraju u potpunosti poštovati“, konstatuje on.

SSCG, kako je rekao, smatra da je Socijalni savjet važna institucija u okviru koje moraju biti razmatrana sva pitanja bitna koja se odnose na zaposlene.

„Socijalni savjet se ne smije zaobilaziti ni u kojem slučaju, a njegove odluke moraju postati obavezujuće za Vladu i poslodavce“, poručio je Zarubica.

Prema njegovim riječima, Sindikat, kao jedna od najbrojnijih i najorganizovanijih institucija, spreman je da odgovori izazovima i problemima sa kojima se suočavaju zaposleni.

„Sindikat traži, apeluje i zahtijeva od članova i ostalih zaposlenih da se hitno organizuju u sindikalne organizacije i priključe ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Neorganizovani, usitnjeni i usamljeni ne možemo ostvariti nijedno radničko pravo. Toga smo u sindikatu svjesni i tu poruku pokušavamo da prenesemo svima. Prioritetni zadatak SSCG će i u ovoj godini biti rješavanje problema zaposlenih kroz pružanje pravne pomoći i iniciranje donošenja novih zakonskih rješenja kojima će se na kvalitetniji način urediti prava zaposlenih. U prvom planu je očuvanje radnih mjesta, socijalnog statusa, rješavanje stambenog pitanja, povećanje zarada, poštovanje radnog vremena, kao i plaćanja prekovremenog, noćnog i rada praznicima“, obećao je Zarubica.

Izvor: CdM

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *