DOSTOJANSTVENI RAD OBAVEZA SVAKOG DEMOKRATSKOG DRUŠTVA

Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, socijalnih partnera i Međunarodne organizacije rada o Programu dostojanstvenog rada za 2019 – 2021. potpisan je danas. 

U ime Vlade, Memorandum je potpisao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, u ime Međunarodne organizacije rada regionalni direktor za Evropu i Centralnu Aziju Hajnc Keler, ispred Unije poslodavaca predsjednica Svetlana Vuksanović, ispred Saveza sindikata generalni sekretar Duško Zarubica i ispred Unije slobodnih sindikata generalni sekretar Srđa Keković, saopšteno je iz Ministarstva rada. 

Riječ je o drugom Programu dostojanstvenog rada za Crnu Goru koji je zaključen uz podršku Međunarodne organizacije rada u cilju promocije i unapređivanja međunarodnih standarda rada u Crnoj Gori, dodaju iz ovog vladinog resora. 

„Želim naglasiti da je evaluacijom prvog Programa dostojanstvenog rada, koji je zaključen za period 2015-2017. godine, ocijenjeno da su postavljene aktivnosti uspješno realizovane u visokom stepenu što je bio i podsticaj za zaključivanje novog programa“, kazao je Purišić.

Ministar je istakao i da je dostojanstveni rad zadatak i obaveza svakog demokratskog društva.

„Mi u Crnoj Gori kroz konstruktivan socijalni dijalog a uz konstantnu podršku Međunarodne organizacije rada sve uspješnije odgovaramo toj obavezi. Dostojanstven rad za centralne ciljeve postavlja ostvarenje pune zaposlenosti, produktivnog radnog odnosa i pristojnog rada za sve, a socijalni dijalog i praksa tripartizma između vlade i reprezentativnih organizacija radnika i poslodavaca su relevantni za izgradnju socijalne kohezije i vladavine prava“, naglasio je Purišić.

S tim u vezi, dodao je ministar, i ovaj Program je rezultat tripartitnih konsultacija o podršci MOR-a u Crnoj Gori.

Novi Program prepoznaje tri prioriteta, a to su jačanje mehanizama socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, stvaranje povoljnih uslova za zapošljavanje i održivo preduzetništvo i formalizacija neformalne ekonomije, dodaju iz Ministarstva. 

„Očekujemo da će punom realizacijom ovog programa biti ojačani institucionalni i tehnički kapaciteti socijalnih partnera, osnažena uloga i funkcija Socijalnog savjeta, Zakon o radu biće usklađen sa međunarodnim radnim standardima i direktivama EU. Takođe, ojačaćemo kapacitete konstituenata za razvoj i implementaciju mjera politika za zapošljavanje mladih kao i kapacitete inspekcije rada, a istovremeno će se uticati na podsticanje povoljnog okruženja za održiva preduzeća i unaprijediti svijest i znanje konstituenata da promovišu i potpomažu prelazak na formalnu ekonomiju, što je jedan od nekoliko vladinih prioriteta u ovoj godini“, istakao je Purišić.

Regionalni direktor za Evropu i Centralnu Aziju Hajnc Keler kazao jeda je Crna Gora u saradnji sa socijalnim partnerima lider u regionu i da su u Međunarodnoj organizaciji rada posebno zadovoljni što je ovaj Program izrađen u saradnji sa socijalnim partnerima. Cilj je, kako je kazao unaprjeđenje uslova rada i zapošljavanja.

Keler je ocijenio da će Program dostojanstvenog rada doprinijeti otvaranju većeg broja radnih mjesta u Crnoj Gori, boljim radnim pozicijama i dostojanstvenom radu.

„Saglasni smo da je jedan od ključnih prioriteta za postizanje ciljeva ovog programa prelazak sa neformalne na formalnu ekonomiju. Očekujem da će sprovođenje programa dodatno pojačati tripartinu strukturu, posebno u radu Socijalnog savjeta i osnažiti institucije na tržištu rada, posebno ZZZ i Inspekciju rada“, kazao je Keler.

Izvor: FOS MEDIA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *