Pokretanje sindikalnog biltena “Radnički glas”

Regionalna sindikalna mreža “Solidarnost”, sa sjedištem u Beogradu, održala je 7. i 8. jula 2022. godine edukativnu radionicu o najznačajnijim aspektima radnog zakonodavstva koje se odnose na Zakon o radu i sindikalnom organizovanju u multinacionalnim kompanijama. Dogovoreno je da ove teme budu analizirane u prvom broju regionalnog E-biltena “Radnički glas” koji bi u najskorijem vremenu trebao da bude završen. Intencija je da se predstave najznačajniji aspekti Zakona o radu na nacionalnom nivou koji bi bili regionalno uporedivi, a o kojima će pisati eksperti iz sindikata.

U radu ovog skupa učestvovali su predstavnici sindikata Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine.

Predavač je bio prof. dr Bojan Urdarević, ekspert za radno i socijalno pravo. Analizirao je najbitnije aspekte ZOR-a odnosno one njegove djelove koji bi trebalo promijeniti na bolje, a ukazao je i na neadekvatnu primjenu ovog sistemskog zakona. Zaključio je da radni propisi ne prate društvena dešavanja odnosno nijesu usklađeni sa realnim vremenom, te da se nema sluha za nove stvari.

Neophodno je da sindikati pospješe vještine digitalnog sindikalizma i razviju digitalne alate. Takođe je potrebno poboljšati socijalni dijalog i organzaciono ojačati sindikate kako bi posljedice različitih kriza lakše prebrodili i na najbolji način djelovali u ekonomski i politički teškim vremenima.

Drugog dana rada govoreno je o kreiranju informacija i drugih medijskih sadržaja, iskustvima sindikata u internoj i javnoj komunikaciji kao i načinu informisanja sindikalnog članstva. Između ostalih govorio je  Svetozar Raković, dugogodišnji profesionalni novinar, koji i bogato sindikalno iskustvo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *