Uticaj post-kovid krize na zaposlene žene u Crnoj Gori

U organizaciji Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) u Podgorici je 30. septembra 2022. godine organizovan okrugli sto „Uticaj post-kovid krize na zaposlene žene u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je dio projekta SSCG – Sindikati za pravičan oporavak – jačanje uloge sindikata u ublažavanju krize izazvane pandemijom Covid 19 i finansira ga Evropska komisija. Jedan od ciljeva ovog projekta odnosi se na identifikaciju i definisanje potreba sindikalnog pokreta za prevazilaženje uticaja pandemije i post-pandemijske krize na zaposlene žene i specifične grupe stanovništva (mladi, atipični radnici).

Na skupu u Podgorici sindikalci su potencirali potrebu kontinuiranog bavljenja ovom temom i najavili aktivan doprinos jačanja kapaciteta Saveza sindikata Crne Gore, ali i sindikata na svim nivoima organizovanja, kako bi zajednički odgovorili na izazove sa kojima se suočavaju pomenute grupe stanovništva.

Skup je otvorio Ranko Božović, predsjednik Skupštine SSCG potencirajući formiranje odbora žena kao i odbora mladih koji bi ubuduće bili mnogo aktivniji i imali predstavnike u Skupštini SSCG.

-Žene sada u Crnoj Gori sve više preuzimaju inicijativu, mi to podržavamo jer tako treba da bude – rekao je Božović.

Vladimir Krsmanović, menadžer projekta „Sindikati za pravičan oporavak – jačanje uloge sindikata u ublažavanju krize izazvane pandemijom Covid 19“, prezentovao je ciljeve i važnost pomenutog projekta kao i aktivnosti koje su njime definisane.

-Zdravstvene krize nijesu samo zdravstvene već ujedno i ekonomske, socijalne, porodične i finansijske – rekao je Krsmanović.

Zato zajedničkim djelovanjem svih nadležnih institucija i multidisciplarnim aktivnostima treba rješavati njihove posljedice.

Rasprava se fokusirala na dvije tematske cjeline. Prva je: Položaj žena u uslovima pandemije, a uvode su dale Sonja Knežević, Sindikat trgovine Crne Gore, Nada Matković, Sindikat zdravstva CG i Aida Čekić, Sindikat saobraćaja.

Sonja Knežević predsjednica Sindikata trgovine, je podsjetila na velike problem sa kojima su se suočavale žene u trgovini koje u jednom periodu nijesu imale osnovna zaštitna sredstva i uprkos ogromnom riziku po zdravlje zarade su im bile neadekvatne.

-Poslodavci su čak pokušali da im ukinu i neradnu nedjelju što bi ih učinilo neravnopravnim sa drugim ženama- smatra Knežević.

Ona je apelovala na nadležne donosioce odluka da se prioritetno bave ekomomskom situacijom i standardom stanovništva koji su veoma loši, a da sva ostala pitanja mogu čekati rješenja.

Predstavnica Sindikata zdravstva Nada Matković bavila se pandemijom Covid-19 sa psihološke strane. Korona je izazvala patološki strah i stres pa je mnogo ljudi patilo od depresije.

-Nijesmo u početku imali zaštitnu opremu ni sredstva za rad kao što je npr. alkohol. U jednom periodu nedostajali su i osnovni ljekovi – longacef – rekla je ona.

Govorila je i o riziku od zaraze zdravstvenih radnika i njenog prenošenja na pacijente ili kolege. Saopštila je da je bilo previše pacijenata, a malo vremena. U toj situaciji svi su bili ogorčeni, zabrinuti, ljutiti, zbunjeni. Ljudi oboljeli od korone bili su i agresivni. Mi smo se u zdravstvu veoma dobro nosili sa svim problemima iako smo imali manjak radnika.

-U Crnoj Gori, po zvaničnim podacima, od korone je umrlo 2500 ljudi što znači da smo bili peta zemlja svijeta po broju umrlih u odnosu na broj stanovnika. Pandemija je najviše uticala na mentalno zdravlje, a anksiozni poremećaji češći su kod žena- zaključila je Matković.

Zabrinjavaju ogromne posljedice koje je Covid-19 ostavio na zdravlje ljudi naglasila je Aida Čekić, predsjednica Sindikata saobraćaja Crne Gore. Insistirala je da prava zaposlenih uvijek budu na prvom mjestu nadležnih državnih institucija i sindikata.

-Prvenstveno se moramo usredsrediti da na tržištu rada svi imaju imaju odgovarajuće mjesto, a poseban fokus uvijek mora biti na pravima žena-smatra Čekić. Žene, pored profesionalne djelatnosti, obavljaju, poznato je, druge izuzetno važne poslove i svako očekuje da to učine besprekorno, što nije nimalo jednostavno.

Potom je predstavljen: Značaj jačanja Odbora za rodnu ravnopravnost na svim nivoima sindikalne organizovanosti, a prezenterke su bile: Ljubica Nikolić, Savez sindikata Crne Gore, Nada Kovačević, Sindikat medija, grafičke i izdavačke djelatnosti i Sonja Vukićević, Sindikat metalaca. Ljubica Nikolić iz Saveza sindikata Crne Gore akcenat je stavila na jačanje Odbora za rodnu ravnopravnost.

-Vaše diskusije i planovi SSCG ukazuju na neophodnost formiranja tog odbora. Sve grane Sindikata imaju svoje specifičnosti, a da bi se napravio zajednički imenilac, da bi došli do problema koji su zajednički svima, neophodno je imati Odbor koji bi sublimirao sve probleme, nejasnoće, situacije u kojima sami ne možemo da nađemo rješenje. To je upravo uloga Odbora – da iznađe rješenje – rekla je Nikolić.

Rodna diskriminacija je odgovorna za preveliku zastupljenost žena na nesigurnim poslovima sa niskim platama, rekla je Nada Kovačević, Sindikat medija, grafičke i izdavačke djelatnosti. Istovremeno na višim pozicijama i dalje dominiraju muškarci čak i u sektorima u kojima su žene u većini.

-Treba poboljšati položaj žena na pozicijama odlučivanja jer se to pokazalo veoma efikasnim u jačanju rodne ravnopravnosti – kazala je Kovačević.

Neophodno je da Sindikat lobira za donošenje zakona koji promoviše okončanje rodnih dispariteta na radnom mjestu. Međutim kada nemamo stabilnu vlast ni sindikati nemaju mogućnost promovisanja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, riječi su Nade Kovačević.

Sonja Vukićević, Sindikat metalaca, osvrnula se na ulogu Odbora za rodnu ravnopravnost.

-Ovaj odbor treba da forsira priču da su sada ženska radna prava ugroženija.

Sindikat i ovaj odbor moraju boriti za radna prava žena, za njihovo zdravlje i prevenciju zdravlja žena, potom učlaniti više žena u sindikat, jačati rodnu ravnopravnost i biti vidljiviji u medijima-navela je Vukićević. Zaključila je da su žene mnogo više od muškaraca izložene mobingu, diskriminaciji i raznim vrstama nasilja.

U veoma uspješnoj, kreativnoj i opširnoj diskusiji predstavnice sindikata različitih institucija, tokom okruglog stola, su potencirale da žene u svim profesijama ostavljaju prepoznatljiv amblem, da su solidarne i da su se u koroni dobro snašle.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *