Upotreba digitalnih alata u sindikalnom radu

U organizaciji Saveza sindikata Crne Gore i podršku Evropske komisije, tokom tekuće godine organizuju se konsultantski sastanci sa predstavnicima radničke organizacije koji se odnose na upotrebu digitalnih alata radi efikasnijeg sindikalnog rada.

Ove edukacije sa sindikalcima održavaju se na svim organizacionim nivoima, već su završene su u Baru i Pljevljima, a 29. septembra 2022. radionica je organizovana u Podgorici. Skup u Glavnom gradu obilježila je interaktivna diskusija i sindikalci su iskazali zainteresovanost za kreiranje specifičnih digitalnih alata za njihov rad.

Sindikati za pravičan oporavak – jačanje uloge sindikata u ublažavanju krize izazvane pandemijom Covid 19. naziv je projekta koji finansira Evropska komisija (EC Grant Agreement – No VS/2021/0214), a digitalizacija je njegov značajan dio.

Savez sindikata Crne Gore je, inače, projekat dobio posredstvom Evropske konfederacije sindikata (EKS).

Vladimir Krsmanović, menadžer pomenutog projekta iz SSCG, je predstavio ciljeve i benefite dijela projekta koji se odnosi na digitalizaciju rada sindikata. Podsjetio je da se poslodavci sve više orijentišu na primjenu digitalnih alata u svim fazama proizvodnje, jer je to interes kapitala, pa će se na tržištu rada izvjesno pojaviti značajan broj tehno-ekonomskih viškova. Istovremeno će digitalizacija ponuditi nova radna mjesta, ali je pitanje koliko. Zato je neophodno da Sindikat bude u toku sa ovim izuzetno bitnim procesima.

-Skraćuju se rokovi za pregovaranje, traže se prečice, ubrzavaju se procesi zato je neophodno uvođenje digitalne tehnologije u sindikalni rad. Moramo biti svjesni realnih potreba ali i toga da digitalizacija modernizuje, ubrzava i olakšava rad sindikata. Od članova sindikata se mora čuti šta bi u digitalnom smislu bilo korisno za sindikalni rad-rekao je Krsmanović.

Podgorički sindikalci ukazali su na pozitivne učinke TEAMS aplikacije tokom on line nastave u periodu pandemije kovida. Predložili su da se izrade alati za jednostavniji obračun prekovremenog rada, mobing, vođenje disciplinskog postupka, lakšu komunikaciju sa članovima sindikata prilikom zakazivanja i održavanja sjednica.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *