Sindikati Balkana traže bezbjednija radna mjesta

Zemlje Balkana su specifične, jer u njima preovlađuju mikro, mala i srednja preduzeća u kojima često nije jednostavno primijeniti sistem zaštite na radu.

Viktor Kempa, viši istraživač u Evropskom sindikalnom institutu (ETUI) i rukovodilac Odsjeka zaštite na radu, komentarišući aktuelne trendove u zdravlju i zaštiti na radu na Balkanu, potencirao je izuzetnu važnost smanjenja, odnosno eliminacije profesionalnih bolesti, povreda na radu i fatalnih ishoda. Dodao je da je potrebno preduzeti sve aktivnosti da se one iskorijene, a za to su neophodni infrastruktura, primjena evropske legislative, edukacije zaposlenih, preventiva…

Sindikati su, uz značajnu podršku ETUI, a sa ciljem da se zemlje sa Balkana, kandidatkinje za ulazak u EU, pripreme za integracije u oblasti zaštite na radu, prije skoro deceniju, formirali Regionalni sindikalni forum za zaštitu na radu.

  • Razlog formiranja ovog tijela je priprema i osposobljavanje sindikata zemalja Balkana, da, nakon pridruživanja svojih država Evropskoj uniji, aktivno učestvuju u radu različitih institucija, a za to im trebaju znanje i praksa. Moramo se udruživati, sarađivati, koristiti sve alate EU – smatra Kempa.

Dodaje da su organizovanje brojnih i različitih edukacija, obuka, posjete sindikalaca razvijenim zemljama i njihovom radnom ambijentu u kompanijama i sl. načini da unaprijedimo zdravlje i zaštitu na radu.

  • Bitno je sa sindikalci prate inovacije u ovoj oblasti kako bi bili ravnopravan partner u pregovaranju sa svojim poslodavcima i vladama. Poslovni ambijent, u kome se privređuje, moramo učiniti da bude bez rizika za radnike- ocijenio je Viktor Kempa.

Do sada su Sindikati Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Bugarske. Grčke, BiH i Hrvatske u saradnji sa Evropskim sindikalnim institutom, organizovali osam regionalnih foruma, čiji je fokus bio upoznavanje sa legislativom EU i njenom primjenom u domaćem zakonodavstvu. Dvije su glavne EU direktive: jedna obuhvata legislativu Unije, koja treba da bude implementirana u zakonodavstvo zemalja Balkana, a druga se odnosi na organizovane posjete sindikalaca i menadžmenta koji je zadužen za zaštitu na radu, kako bi što prije prihvatili ove zahtjeve i primijenii ih u praksi. I uprava i sindikati su saglasni da se moraju uskladiti standardi zaštite na radu sa propisima koji se primjenjuju u EU.

Zemlje Balkana su specifične, poput Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Hrvatske, jer u njima preovlađuju mikro, mala i srednja preduzeća pa ih je teško “uvezati” kako bi se primijenio sistem zaštite na radu. Istovremeno u tim zemljama je veliki državni aparat, što je otežavajuća okolnost. Vladinim institucijama biće jednostavnije jer je sistem centralizovan i mogu u potpunosti da primijene sve standarde zaštite na radu.

  • Međutim, u većini firmi sa 15-19 zaposlenih, koje preovladavaju u ukupnom broju preduzeća, to će biti znatno teže. Zemlje Balkana nemaju ni infrastrukturu za proces zaštite na radu, što je dodatni problem – zaključio je Viktor Kempa.

Ipak, saradnja sindikata, kroz Regionalni forum i drugi vidove zajedničke akcije, su ključ koji otvara prostor da se zaštita na radu unaprijedi, da radna mjesta budu bezbjedna, a zaposleni posluju u zdravom ambijentu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *