V KONGRES SINDIKATA SAOBRAĆAJA CRNE GORE

U prethodnih 5 godina Sindikat saobraćaja Crne Gore, uprkos brojnim izazovima i problemima sa kojima se suočavao, bio je jedan od glavnih aktera u sindikalnoj borbi i zaštiti radnika, prije svega svojih članova. Uzeo je učešće u izradi Zakona o PIO i  i svojim sugestijama i predlozima, kada su u pitanju socijalna i prava iz rada, dao svoj doprinos tokom rada na novom Zakonu o radu kao i brojnih sistemskih zakonskih akata.

Kao punopravni član krovne organizacije – Saveza sindikata Crne Gore granski Sindikat je podržao centralu tokom pregovora koji su rezultirali potpisivanjem novog Opšteg kolektivnog ugovora.

Podršku su, u minulom periodu, iskazivali i redovnom uplatom sindikalne članarine svjesni da time doprinose ostvarivanju zadanih aktivnosti i planova.

Takođe Sindikat saobraćaja je vodio brigu i o zdravlju svoga članstva pa je zahvaljujući njemu i njegovoj saradnji sa REKRE oko 950 radnika i članova njihovih porodica bilo na nekom vidu rekreativnog odmora.

U narednom periodu Sindikat saobraćaja u Programu rada, usvojenom na Kongresu, pored brojnih planova aktivnosti će usmjeriti na što bolju informisanost članstva, pridobijanje novih članova, uključivanje više mladih, organizovanje mreže mladih kao i žena, edukaciju.

Poseban akcenat u sindikalnoj borbi biće povećanje cijene rada radnicima na manje složenim poslovima. Zalagaće se za dosljednu primjenu postojeće radno-pravne regulative kao i za donošenje novih zakonskih propisa povoljnijih za radnike kao i njihovo usaglašavanje sa evropskim propisima.

Sindikat saobraćaja će nastaviti korektnu saradnju sa socijalnim partnerima i insistirati na redovnom uplaćivanju poreza i doprinosa, stvaranju boljih uslova rada.

Iniciraće i saradnju sa srodnim sindikatima u svijetu.

Generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica, koji je pozdravio delegate, govorio je o aktivnostima i planovima i iznio podatak da je za 2022 godinu Sindikat prvi put pozitivno poslovao.

Na Kongresu je za predsjednika Sindikata saobraćaja ponovo izabran diplomirani inženjer elektrotehnike Nikola Tatar a takođe i Nadzorni odbor.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *