Snažan sindikat garant boljeg položaja i većih prava radnika

Na sjednici Skupštine SSCG održanoj 20. jula 2022., govoreno je o snaženju aktivnosti značajnih za rad Sindikata i od interesa za zaposlene, a usvojen je i finansijski izvještaj radničke organizacije za 2021. godinu.

Sindikat će učiniti sve što je potrebno da osavremeni i inovira rad kako bi još kvalitetnije pružao usluge i bio servis i potpora zaposlenima te doprinio ostvarivanju prava radnika i poboljšanju njihovog položaja.

Zaključeno je da veoma bitno ojačati djelovanje Odbora madih sindikata pa će svi granski sindikati delegirati članove u ovaj odbor jer je poznato da je energija omladine najbolji i najsnažniji pokretač svih aktivnosti. Na ovaj način rad Odbora bi bio zastupljen na svim nivoima sindikalnog organizovanja, odnosno bile bi pojačane aktivnosti mladih u granskim sindikatima.

Takođe će se puna pažnja posvetiti jačanju aktivnosti Odbora za rodnu ravnopravnost sa aspekta poboljšanja položaja zaposlenih žena pa će, u budućem periodu, i ovo biti jedan od prioritetnih zadataka SSCG.

Sindikat će pružiti pomoć onim granskim sindikatima koji nemaju adekvatne uslove za rad, pa će sa tim u vezi adaptirati dio prostora za njihove potrebe i to u zgradi u kojoj je sjedište SSCG.

Sjednicom je predsjedavao Ranko Božović, predsjednik Skupštine SSCG, a u njenom radu učestvovao je i Duško Zarubica, generalni sekretar Sindikata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *